Групата ТИТАН представи обновеното си лого

След почти 25 години, ТИТАН обновява логото си. Тази промяна отразява мястото на компанията в света днес и перспективата за развитие по един по-динамичен, по-енергичен и в унисон с времето начин.

Вижте още

В ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА доброто корпоративно управление е синоним на етични бизнес практики, прозрачност, открита комуникация, отчетност и устойчиво развитие.

Всички новини

20.03 2024

ТИТАН представя новата си визуална идентичност, в съответствие с амбициите, целите и ценностите на компанията

Групата ТИТАН представи обновеното си лого, което изразява целта на компанията да направи света едно безопасно, устойчиво и добро място за живот. Освен това, то отразява нейната “Стратегия за зелен растеж”. След почти 25 години, ТИТАН обновява логото си. Тази промяна отразява мястото на компанията в света днес и перспективата за развитие по един по-динамичен, по-енергичен и в унисон с времето начин.

07.08 2023

ИНТЕГРИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД 2022

ТITAN Златна Панега Цимент публикува своя интегриран годишен доклад (IAR) за 2022 г.

Докладът подчертава екологичните, социалните и управленските (ESG), както и финансовите резултати на компанията.

13.03 2023

ИНТЕГРИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021

Интегрираният годишен доклад на ТИТАН България 2021 представя финансовите резултати, екологичното и социално представяне на компанията.

Този доклад е оценен от независимо одиторско дружество с ниво “Напреднал” по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

31.08 2021

Интегриран годишен доклад на Титан България за 2020 година

Интегриран годишен доклад 2020 се стреми да представи на заинтересованите страни по най-добрия начин стратегията за устойчиво развитие, приоритетите и резултатите на компанията през 2020 г., предоставяйки висока степен на прозрачност чрез верификация от трета страна.

28.05 2021

Групата ТИТАН проведе годишното Общо събрание на акционерите съобразно мерките за безопасност в пандемията

Годишното Общо събрание на акционерите на Групата ТИТАН се проведе на 13 май в Никозия, Кипър. То завърши с приемане на всички точки от дневния ред. Предвид извънредната обстановка, свързана с пандемията, и наложените ограничения в Кипър, бордът на директорите призова всички акционери да участват в Срещата дистанционно. Това се случи чрез изпращане на пълномощник, както и чрез гласуване от разстояние преди или по време на Срещата.

13.11 2020

Групата ТИТАН с тъга съобщава за кончината на Теодор Папалексополус

Групата ТИТАН съобщава с огромно прискърбие, че Теодор Папалексополус, една наистина емблематична личност за Групата в продължение на пет десетилетия, почина. Той беше лидер, визионер и грижовен човек. Той беше сред хората, които създадоха и наложиха ценностите, които Групата споделя днес.
Теодор Папалексополус беше Заместник-председател на Борда на директорите и впоследствие Съветник на Групата.

30.09 2020

Интегриран годишен доклад на Титан България за 2019 година

Интегриран годишен доклад 2019 се стреми да представи на заинтересованите страни по най-добрия начин стратегията за устойчиво развитие, приоритетите и резултатите на компанията през 2019 г., предоставяйки висока степен на прозрачност чрез верификация от трета страна.

01.08 2019

Група ТИТАН Интегриран годишен доклад за 2018 г.

През 2018 ТИТАН постигна солидни и стабилни финансови резултати, отбеляза добър напредък в изпълнението на поставените екологични и социални цели до 2020 г., които са изцяло съобразени с Целите за устойчиво развитие на програмата 2030 на ООН. TИТАН успешно се справи с предизвикателствата в някои от регионите, в които работи и се възползва от възможностите, които пазари като този на САЩ продължават да предлагат.

11.07 2019

Конференция „Бизнесът и регионите“

На 21 юни 2019 г., петък, от 9.00 ч. в хотел „Хилтън", гр. София, се проведе конференцията „Бизнесът и регионите", организирана от списание „Икономист“ и Българската стопанска камара.

03.02 2018

ТИТАН България – спонсор на Фестивал Дни на архитектурното наследство в София

ТИТАН България стана част от спонсорите на Фестивал Дни на архитектурното наследство, който се проведе за първи път в София на 3 и 4 февруари 2018 г. в Дом на киното. Фестивалът е организиран от Дружество Архитектурно наследство към САБ (Съюз на архитектите в България) и сдружение „Творческа мрежа за културно наследство“ по случай обявяването на инициативата Европейска година на наследството.

31.01 2018

Участие на ТИТАН България в конференция на базовите индустрии

Г-жа Боряна Йоцова, директор на Дирекция „Бетонови операции“ представи опита на ТИТАН България с темата „Устойчив бетон“ в конференция под надслов „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж“, състояла се на 31 януари 2018 г. в София. Организатори на конференцията са Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата промишленост и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

30.01 2018

Среща за устойчиво развитие на делегатите по КСО на ТИТАН в Атина

Делегатите по Корпоративна социална отговорност на компаниите, част от Група ТИТАН, се събраха на среща за устойчиво развитие в Атина, Гърция. Срещата, която се проведе на 30 януари 2018 г., беше организирана от отдела по Корпоративна социална отговорност на Групата. Като представители на ТИТАН България присъстваха г-жа Люба Никифорова и г-ца Карина Делчева.

24.12 2016

„Златна Панега Цимент” АД отчете успехи на традиционен Коледен обяд

На 22.12.2016 се проведе Коледният обяд на „Златна Панега Цимент” АД. На това тържество, което става традиция пред Коледните и Новогодишни празници, се отчитат успехите и завоюваните позиции във всички сфери от колектива на дружеството. Поздравителни слова направиха г-н Александър Чакмаков - изпълнителен директор на компания Титан България и г-н Милен Станоев - директор завод. Г-н Чакмаков поздрави колектива за успешната година в областта на здраве и безопасност, опазване на околната среда и социалната дейност с местната общност.

03.11 2016

Среща за устойчиво развитие - Югоизточна Европа

На 2 и 3 ноември 2016 г. ТИТАН България бе домакин на среща за устойчиво развитие. На срещата присъстваха представители както на Групата ТИТАН, така и на ТИТАН България. Групата беше представена от Яни Паниарас, Изпълнителен директор на ТИТАН Гърция и Директор корпоративни дейности на Групата, Христос Панагопулос, Регионален директор за България и Турция, Мария Алексиу, Старши мениджър корпоративна социална отговорност на Групата, и Лидия Яникопулу, Старши мениджър корпоративни комуникации на Групата.

20.07 2016

Д-р Мартин Шнайдер (VDZ) посети завода в Златна Панега

На 19 и 20 юли 2016 по покана на Изпълнителния директор на „Златна Панега Цимент“ г-н Александър Чакмаков в България на приятелско посещение беше д-р Мартин Шнайдер, който е Главен изпълнителен директор на Германската циментова асоциация (VDZ) и ръководител на Изследователския институт към VDZ, както и Управляващ директор на Европейската циментова научно-изследователска асоциация (ECRA), чиито седалища са в Дюселдорф, Германия. Д-р Шнайдер има докторска степен от Института по приложна физика към Университета в Бон.

02.06 2016

Комуникационна среща - юни 2016

В края на 2014 година се проведе "Проучване на мнението на служителите в компанията". Като основна област за подобрение беше идентифицирана вътрешната комуникация. Служителите на компанията сами споделиха своето желание да се работи за повишаване нивото и качеството на комуникация между мениджмънта и служителите, както и между различните отдели в дружеството и между компаниите на Групата ТИТАН. Те поискаха да научат повече за бизнес целите и приоритетите на ТИТАН България и на Групата ТИТАН.

15.02 2016

Новата Лидерска визия на ТИТАН БЪЛГАРИЯ – в отговор на съвременните предизвикателства

На 15 февруари 2016 г. в х-л „Хилтън“ - София беше представена новата Лидерска визия на ТИТАН. На представянето присъстваха целият мениджърски екип и ключовите служители на компаниите на Групата в България. Генералният директор г-н Александър Чакмаков лично запозна присъстващите с ключовите аспекти в новата платформа. Сред основните причини за създаването й беше посочена необходимостта от осигуряване на ефективно управление чрез последователност, решителност и истинска ангажираност.

01.07 2015

„Златна Панега Цимент“ АД стана член на Българската минно-геоложка камара

Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара приветства желанието на „Златна Панега Цимент“ АД да се присъедини към браншовата организация на добивната промишленост и официално прие кандидатурата за членство на своето заседание през юли 2015 г.

19.03 2015

Състоя се Втората годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“

Втората годишна конференция „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015“ се проведе на 19 март 2015 г. в София Хотел Балкан. Конференцията бе организирана от Индустриален клъстер Средногорие и се осъществи под егидата на Министерството на икономиката. „Златна Панега Цимент” АД представи проекта си по Корпоративна социална отговорност „Да осиновим река Златна Панега”.

16.05 2014

Празник по повод 10 години ТИТАН Златна Панега Цимент

На 16 май 2014 г. ТИТАН България отбеляза 10 години от присъствието си в региона на село Златна Панега и придобиването на намиращия се в него циментов завод с голям празник, на който бяха поканени служителите на компанията и техните семейства, представители от местната общност, съмишленици и приятели.

01.12 2013

Разширяване на продуктовата ни гама

Циментовата индустрия е насочена към въвеждане в производство на продукти, които са екологично устойчиви. С цел намаляване замърсяването на околната среда, през 2013 г. „Златна Панега Цимент“ АД започна производството на нов тип смесен цимент –CEM V/B (S-V) 32.5 N. В този тип цимент се влагат алтернативни материали – летлива пепел и гранулирана доменна шлака, което е стъпка в посока намаляване на въглеродните емисии, както е и решение за оползотворяване на субпродукти от различни промишлени производства.

12.10 2013

Резултати на Група ТИТАН за деветмесечието на 2013 г.

Позитивните тенденции, на които станахме свидетели през 2013 г., видимо се засилиха въпреки трудните и несигурни условия на някои от пазарите на Група ТИТАН. Стабилизиращото се възстановяване на САЩ и затвърждаващото се търсене в Египет, в съчетание с повишения износ от Гърция, изиграха ролята на балансиращ фактор предвид продължаващия спад на гръцкия пазар и затишието в строителния сектор в Югоизточна Европа.

12.10 2013

Главният изпълнителен директор на ТИТАН Америка беше удостоен с Наградата за устойчиво развитие на Американския институт по бетона

Арис Пападопулос, главен изпълнителен директор на ТИТАН Америка, беше удостоен с Наградата за устойчиво развитие на Американския институт по бетона (ACI) по време на есенната среща на института в гр. Финикс, щата Аризона (САЩ). Наградата бе връчена от ръководителя на института, Ан Елис.

12.10 2013

CSI даде старт на Глобалния инструмент за наблюдение на водното потребление в циментовата индустрия

Представители на компании членки на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата промишленост (CSI) участваха във Форума на бизнес лидерите в рамките на провелата се в гр. Будапеща, Унгария, Среща на високо равнище по проблематиката на водите и презентираха новостартиралия Глобален инструмент за наблюдение на водното потребление (GWT) в циментовата индустрия.

13.08 2010

Нов бетонов възел IKEA

На 13.08.2010 г. беше открит бетонов възел на Титан Златна Панега Бетон при обект Икеа - София. Проектът е за 1 година и прогнозирано количество бетон 50000м3. Възелът е напълно автоматизиран със софтуер Протем и средно количество на час 70 м3.

05.07 2010

Нова вертикална мелница

Внедряването на енергоефективни технологии е добра възможност за намаляване влиянието на енергийните цени върху конкурентоспособността на българските компании. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на среща с мениджмънта на „Златна Панега Цимент” АД. Компанията реализира пилотен проект за вертикална мелница, която ще намали с 20% общото енергийно потребление на завода.

31.08 2008

Над 55 милиона евро инвестиции

Над 55 милиона евро инвестиции за последните 4 години.

ТИТАН по света