Комуникационна среща - юни 2016

02.06.2016

В края на 2014 година се проведе "Проучване на мнението на служителите в компанията". Като основна област за подобрение беше идентифицирана вътрешната комуникация. Служителите на компанията сами споделиха своето желание да се работи за повишаване нивото и качеството на комуникация между мениджмънта и служителите, както и между различните отдели в дружеството и между компаниите на Групата ТИТАН. Те поискаха да научат повече за бизнес целите и приоритетите на ТИТАН Българияи на Групата ТИТАН.

На 2 юни в хотел Хилтън, поканихме нашите мениджъри и ключови служители на комуникационна среща. Основната й цел беше да бъдат представени приоритетите, предизвикателствата и новите проекти, които ще се реализират в Група ТИТАН.

Вдъхновяващо начало беше поставено от филм с мотивираща реч на Марк Галахар, известен мениджър във Формула 1. Важен акцент в програмата на срещата бяха приоритетите в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, представени от г-жа Виолета Василева, мениджър „Здраве и Безопасност”.

За историята на технологията в производството на цимент говори Милен Станоев, директор на завода. Той очерта основните моменти за бъдещото развитие на технологията на производство и типовете цимент. Вторият акцент в презентацията бяха начините за намаляване на консумираните в производството топлинна и електрическа енергия. Представени бяха и най-добрите практики в Германия за използване на алтернативни горива, като се направи сравнение с настоящите резултати на завода в Златна Панега. Засегната бе и темата за въглеродния двуокис като глобално предизвикателство и начините за намаляване на емисиите в циментовото производство, а също и за бъдещото предизвикателство за улавянето на СО2емисиите и използването им в иновативни проекти.

Срещата продължи с презентация на г-н Александър Чакмаков, генерален директор на ТИТАН България, за пазарните тенденции и предизвикателства в индустрията. Финансовите резултати на Групата ТИТАН и тези на ТИТАН България бяха представени от финансовия и административен директор, Бисер Досев.

Дискусия провокира представената от началник отдел „Опазване на околната среда” Екатерина Шилеграска тема, която се отнасяше до предизвикателствата, свързани с промените в климата, пред които се изправят циментовите производители в ЕС, и готовността на компанията да се справи с тях. Завършихме с презентация на Люба Никифорова, експерт „Бизнес развитие”, която очерта общата идея за Корпоративна социална отговорност, приложението ѝ в циментовата индустрия като цяло и в оперативната работа на ТИТАН България. Бяха описани накратко съществуващите инициативи за устойчиво развитие на компанията и плановете за бъдеща работа по структурирането и прилагането в района на Златна Панега на реализирания от ТИТАН Косово проект за развитие на агро микро-бизнес LAB.

Тази първа комуникационна среща поставя началото на цикъл от подобни събития, с които целим да постигнем подобряване на ангажираността на служителите, да работим с ясни, общи цели и да вървим заедно по пътя за повишаване на бизнес постиженията на компанията.

Вдъхновяващо начало беше поставено от филм с мотивираща реч на Марк Галахар, известен мениджър във Формула 1.

« Обратно

ТИТАН по света