Новини
11
07
2019

Конференция „Бизнесът и регионите“

На 21 юни 2019 г., петък, от 9.00 ч. в хотел „Хилтън", гр. София, се проведе конференцията „Бизнесът и регионите", организирана от списани ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

Интегриран годишен доклад за 2020 година

Интегриран годишен доклад 2020 се стреми да представи на заинтересованите страни по най-добрия начин стратегията за устойчиво развитие, приоритетите и резултатите на компанията през 2020 г., предоставяйки висока степен на прозрачност чрез верификация от трета страна.

Вижте още

ЦИМЕНТ И БЕТОН

От основаването си до днес „ТИТАН Цимент“ АД се е утвърдил в циментовия сектор като производител на висококачествени строителни материали, съчетавайки технически и бизнес умения с внимание и акцент върху опазването и възстановяването на околната среда

Вижте още

Ценностите на Титан са в основата на това кои сме ние; те ръководят нашата стратегия и са в основата на всички наши операции. Те осигуряват на нашите хора здрава връзка с компанията и подкрепят растежа, който ни поддържа в продължение на повече от един век, произтичащи директно от принципите, вярванията и визията на нашите основатели през 1902 г. Те остават здравата основа на нашата култура и семеен дух.


НАШИТЕ КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ:

ПОЧТЕНОСТ

 • Етични бизнес практики
 • Прозрачност
 • Директна и открита комуникация

НОУ-ХАУ

 • Повишаване на нашата база от знания
 • Професионализъм във всяка дейност
 • Съвършенство в ключовите компетенции


СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА

 • Предвиждане и удовлетворяване потребностите на клиента
 • Иновативни решения
 • Високо качество на продуктите и услугите


ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

 • Стойност за акционерите
 • Ясни цели
 • Високи стандарти


НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 • Организация на знанието
 • Желание за промяна
 • Посрещане на предизвикателствата


КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 • Безопасността на първо място
 • Устойчиво развитие
 • Ангажираност към заинтересованите страни
ТИТАН по света