Групата ТИТАН

Групата ТИТАН е водещ международен производител на строителни материали, който има над 40 компании с разнообразни сфери на дейност – производство на инертни материали, на различни видове сив цимент, на бял цимент, бетон, сухи строителни смеси и пепелина, както и пътен транспорт.

Вижте още

ГРУПАТА ТИТАН

Комуникационна среща със служителите

"Златна Панега Цимент" АД - част от Група ТИТАН

НАШЕТО ПАРТНЬОРСТВО СЪС „ЗАЕДНО В ЧАС“

ТИТАН по света