Среща за устойчиво развитие на делегатите по КСО на ТИТАН в Атина

30.01.2018

Делегатите по Корпоративна социална отговорност на компаниите, част от Група ТИТАН, се събраха на среща за устойчиво развитие в Атина, Гърция. Срещата, която се проведе на 30 януари 2018 г., беше организирана от отдела по Корпоративна социална отговорност на Групата. Като представители на ТИТАН България присъстваха г-жа Люба Никифорова и г-ца Карина Делчева.

Срещата беше открита с презентация на г-жа Мария Алексиу, Старши мениджър корпоративна социална отговорност на Група, на тема „Развитие на устойчивостта“. Тя разгледа промените и тенденциите в глобален мащаб, определящи новите виждания за устойчиво развитие и формиращи курса на развитие на политиките за устойчиво развитие. Сред тези тенденции бяха посочени: демографската криза; несигурност в заетостта, както по отношение на работещите, така и на работодателите; особеностите на новото поколение Z – по-изискващо, по-нематериалистично, по-трудно за задоволяване, по-дигитализирано; нов подход за решаване на глобалните проблеми – усилия за решаването им първо на местно ниво; влошаване на сигурността – тероризъм, кибер атаки. Презентацията продължи със стратегиите за устойчивост на световните организации, чийто член е Група ТИТАН. В тази част бяха включени Целите за устойчиво развитие на ООН и новите стандарти за корпоративните членове на Глобалния договор на ООН, новият разширен план за действие на Световния бизнес съвет по устойчиво развитие (WBCSD) и задължението на членовете за привеждане в съответствие на поетите ангажименти към Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (вече изпълнено от Група ТИТАН), а също така и Нов дневен ред на ЕС: 2030.

Следващата презентация беше посветена на „Значимите фактори за заинтересованите страни на Група ТИТАН“, а след това бяха представени и значимите фактори за Група ТИТАН, както и процесът на определянето им стъпка по стъпка за отделните компаниите в Групата.

Важно място на срещата за устойчиво развитие зае темата за нефинансовото отчитане на Група ТИТАН. Подробно беше разгледано на какво се базира Годишният интегриран доклад на Групата, необходимата структура и съдържание, водещи принципи и верификация. Г-жа Мария Алексиу също даде изключителни ценни насоки, от които да се ръководят отделните компании, част от Групата, при създаване на своите годишни доклади: определяне на адресатите на доклада, нуждата от докладване, спазване на стандарти за докладване, управление на процеса, оформяне на съдържанието.

Срещата завърши с дискусия, в която всеки от представителите на отделните компании в Групата сподели опита си в инициативи, насочени към служителите, местната общност, местните доставчици и контрактори. Освен че посочиха своите практики в различни сфери като: безопасност, здраве, благоденствие, развитие и предоставяне на равни възможности за заетост на местните общности, представителите споделиха и трудностите, през които са преминали, научените уроци и какво прави тези практики устойчиви и отличаващи компаниите от Групата в социален план.

« Обратно

ТИТАН по света