Корпоративна култура

Компанията работи в посока привличане и задържане на квалифицирани, лоялни и споделящи нашите ценности служители, с които да изгради дългосрочен взаимен ангажимент.

Вижте още

Зад всичко, което правим, стоят хора. ТИТАН България работи успешно вече близо десетилетие благодарение на техните усилия и талант. Ние държим на нашите служители. Взаимоотношенията ни с тях са дългосрочни, основани на взаимно доверие и отразяващи нашите корпоративни ценности и принципи.

ТИТАН Златна Панега постоянно инвестира в своите кадри, за да ги подготви за ежедневните предизвикателства.

Ние се стремим да бъдем предпочитан работодател чрез поддържане на високи стандарти при подбора и селекцията на служителите ни, като им осигуряваме възможности за растеж и развитие и чрез развиване на дългосрочно ефективно сътрудничество с академичната общност, университетите и училищата в района, в който оперираме.

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ


Започвайки работа при нас, Вие ставате част от водеща компания в сферата на цименто- и бетонопроизводството с ясно изразена ангажираност към развитието на своите служители.
ТИТАН България винаги се нуждае от умни, мотивирани и всеотдайни хора, чрез които да поддържа и разраства своето присъствие в бранша. Ако сте такива и желаете да работите при нас, можете да ни изпратете Вашето CV и да попълните нашия онлайн формуляр за кандидатстване.

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ТИТАН по света