Интегриран годишен доклад за 2020 година

Интегриран годишен доклад 2020 се стреми да представи на заинтересованите страни по най-добрия начин стратегията за устойчиво развитие, приоритетите и резултатите на компанията през 2020 г., предоставяйки висока степен на прозрачност чрез верификация от трета страна.

Вижте още

ЦИМЕНТ И БЕТОН

От основаването си до днес „ТИТАН Цимент“ АД се е утвърдил в циментовия сектор като производител на висококачествени строителни материали, съчетавайки технически и бизнес умения с внимание и акцент върху опазването и възстановяването на околната среда

Вижте още

За Групата ТИТАН

Групата разполага със съоръжения за производство на цимент в 10 страни и има присъствие в повече от 15 страни. С годишен капацитет от 27 милиона метрични тона цимент и циментови материали, в компанията работят около 5 400 души по целия свят.

Бизнес дейностите на Групата включват производство, транспорт и дистрибуция на цимент, бетон, инертни материали, пепелина, хоросани и други строителни материали.

Ние създаваме стойност, като превръщаме суровините в строителни продукти, чрез дистрибуция към клиентите и предоставяне на свързани услуги, обслужвайки нуждите на обществото от безопасно, устойчиво, стабилно и достъпно жилищно и инфраструктурно строителство.

Чрез активно участие в глобални сътрудничества и международни организации ние се стремим да се справим с глобалните предизвикателства за устойчивост в рамките на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. Ние сме участници в Глобалния договор на ООН (UNGC) и основен член на CSR Europe, и на Световната асоциация за цимент и бетон (Global Cement and Concrete Association/GCCA).

Компанията-майка на групата е “TITAN Cement International” (TCI), белгийска компания, регистрирана на Euronext Брюксел, Euronext Париж и Атинската борса. “TITAN Cement International” стана компания-майка на Групата ТИТАН след успешното приключване на офертата за доброволен обмен на акции, представена на акционерите на “TITAN Cement International” S.A., предишното дружество-майка на групата, със седалище в Гърция. Законовото седалище на TCI е в Брюксел, а седалището на управление е в Кипър.

Групата ТИТАН в България

Групата Титан работи в България повече от 10 години, като е инвестирала в модернизации над 130 млн евро.

„Златна Панега цимент” АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове, като планира бъдещо разширение, работи върху разкриване на нови кариери за чакъл и пясък. Успехът се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау. Дейността на „Златна Панега цимент АД” допринася към подобряването на стандарта на живот в региона, същевременно подкрепяйки социални и културни дейности, както и опазването на околната среда.

ТИТАН по света