Групата ТИТАН с тъга съобщава за кончината на Теодор Папалексополус

13.11.2020

Групата ТИТАН съобщава с огромно прискърбие, че Теодор Папалексополус, една наистина емблематична личност за Групата в продължение на пет десетилетия, почина. Той беше лидер, визионер и грижовен човек. Той беше сред хората, които създадоха и наложиха ценностите, които Групата споделя днес.

Теодор Папалексополус беше Заместник-председател на Борда на директорите и впоследствие Съветник на Групата. По време на мандата си в ТИТАН, той работеше всеотдайно за обществото, индустрията и икономиката на национално и на европейско ниво. Той беше Президент на Гръцката федерация на предприятията (SEV) и почетен Президент на Фондацията за икономически и индустриални изследвания (IOBE). Основател е на висшето бизнес училище „Алба“. Подкрепяше активно културата и имаше сериозен принос към обществото.

Теодор Папалексополус дълбоко осъзнаваше дългосрочната отговорност на бизнеса към обществото. Беше пионер в налагането на корпоративната социална отговорност в Групата ТИТАН и в бизнес средата като цяло.

Обществената му дейност беше наистина забележителна: той създаде институции в подкрепа на доброволчеството („Качествените острови“), „Гражданско движение“ – за насърчаване активното участие на гражданите и програма „FAOS“ – за предотвратяване на трудови злополуки в училищата и на работното място. Живо се интересуваше от запазването и популяризирането на културното наследство на Гърция. Допринесе и за възстановяването на Храма на Зевс в Немея.

Нека винаги помним неговия урок: Да вървим напред като се вглеждаме дълбоко в себе си и непрекъснато се самоусъвършенстваме.

« Обратно

ТИТАН по света