Новата Лидерска визия на ТИТАН БЪЛГАРИЯ – в отговор на съвременните предизвикателства

15.02.2016

На 15 февруари 2016 г. в х-л „Хилтън“ - София беше представена новата Лидерска визия на ТИТАН. На представянето присъстваха целият мениджърски екип и ключовите служители на компаниите на Групата в България.

Генералният директор г-н Александър Чакмаков лично запозна присъстващите с ключовите аспекти в новата платформа. Сред основните причини за създаването й беше посочена необходимостта от осигуряване на ефективно управление чрез последователност, решителност и истинска ангажираност. Посочено беше, че пред екипите на много от големите компании стоят съвременни предизвикателства, с които трябва да се съобразяват. Такива са хиперконкуренцията в световен мащаб, свръхкапацитетът и намаляването на рентабилността, бързо променящите се фактори и скоростта, с която се вземат решения, инерцията и резистентността към промените. Всичко това води до необходимостта, както мениджърите, така и служителите в компанията да развиват и усъвършенстват своите лидерски компетенции.

Г-н Чакмаков акцентира върху отправните точки в Лидерската визия на ТИТАН – етиката, потенциала и компетентността на служителите. Посланието е, че хората, които притежават и развиват тези задължителни качества, са настоящите и бъдещите служители на компанията.

Сериозно внимание беше обърнато на развитието на служителите и изграждането на среда на разбирателство и сътрудничество в компаниите на Групата. Важни елементи във визията за лидерите в ТИТАН са процесите, свързани с постигането на резултати и въвеждането на необходимите промени.
Срещата приключи с дискусия, която изведе на преден план важността да има приемственост между поколенията и стратегическа подготовка на достойни заместници.

« Обратно

ТИТАН по света