Новини
19
10
2020

ТИТАН България подкрепя Европейската зелена седмица

ТИТАН България участва в Европейската зелена седмица, която се организира от Европейската комисия от 19 до 23 октомври 2020 г. Темата на конференцията ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

ТИТАН България е компания, поела траен ангажимент за осигуряване на устойчиво развитие на местните общности в района, където оперира. Ние изпълняваме този ангажимент чрез дългосрочни инвестиции в инициативи и стратегически партньорства със заинтересованите страни.

В крак с динамичните изисквания на съвремието ни, ние приведохме в съответствие нашите стратегически цели и приоритети с глобалните цели за устойчиво развитие на ООН.

В цялата история на ТИТАН ние се стремим да се отличаваме с доброто си отношение към хората, към обществото и към околната среда, чрез нашите продукти и нашите операции.

Ние вярваме, че само чрез един устойчив бизнес модел, изграден около трите стълба на устойчивостта - икономически, екологичен и социален може да бъде постигнат дългосрочен растеж.

Чрез съдействие с международни партньори и ангажимент с ключови заинтересовани страни на местно ниво, ние допринасяме за едно устойчиво развитие, което отговаря на настоящите нужди, без да компрометира способността на бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди.

ТИТАН е в пълно съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs), ние работим с партньори по целия свят за опазване на околната среда, разработване на по-добри продукти и повишаване на индустриалните стандарти.

В ТИТАН България работим старателно, за да поддържаме утвърдените традиции на корпоративната социална отговорност на Групата ТИТАН и правим всичко възможно да ги обогатим чрез различни инициативи на национално и местно ниво. Ние слушаме и реагираме на опасенията на нашите служители, местните общности, клиенти, акционери, доставчици и други заинтересовани страни и това е движеща сила в нашите усилия за ефективно справяне с предизвикателствата на корпоративната социална отговорност.

Корпоративната социална отговорност е в основата на нашата ценностна система. Ние се стремим да служим на нашите общности като активен и загрижен корпоративен гражданин. Ние осъзнаваме, че сме отговорни към бъдещите поколения и затова трябва да пазим нашата околна среда.

В ТИТАН България ние работим старателно за поддържане на утвърдените традиции на корпоративната социална отговорност на Групата ТИТАН, като правим всичко възможно да ги обогатим чрез различни инициативи .

Ние сме отговорни към бъдещите поколения и затова трябва да пазим нашата околна среда.

ТИТАН по света