Разширяване на продуктовата ни гама

01.12.2013

Циментовата индустрия е насочена към въвеждане в производство на продукти, които са екологично устойчиви. С цел намаляване замърсяването на околната среда, през 2013 г. „Златна Панега Цимент“ АД започна производството на нов тип смесен цимент – CEM V/B (S-V) 32.5 N.

В този тип цимент се влагат алтернативни материали – летлива пепел и гранулирана доменна шлака, което е стъпка в посока намаляване на въглеродните емисии, както е и решение за оползотворяване на субпродукти от различни промишлени производства.

Бетон, направен от такъв смесен цимент е с по-висока плътност от бетон, направен с обикновен цимент и има по-добра непроницаемост и дълготрайност. Това допринася за по-добра дългосрочна якост, гъстота и непроницаемост на бетона, подобрява устойчивостта при корозия, гарантира дълъг експлоатационен живот и намаляване на разходите за ремонт и поддръжка. По този начин смесеният цимент е не само екологичен, но и подобрява трайността на бетона.

Новият продукт за много кратък период намери пазарната си ниша и заслужи достойно място в продуктовия микс на „Златна Панега Цимент“ АД. Факт, който ще ни накара да мислим по-активно в посока как с наличните на пазара добавки можем да обогатим в бъдеще нашата продуктова гама с цел по-пълно задоволяване нуждите на крайния потребител.

« Обратно

ТИТАН по света