Състоя се Втората годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“

19.03.2015

Втората годишна конференция „ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2015“ се проведе на 19 март 2015 г. в София Хотел Балкан. Конференцията бе организирана от Индустриален клъстер Средногорие и се осъществи под егидата на Министерството на икономиката. „Златна Панега Цимент” АД представи проекта си по Корпоративна социална отговорност „Да осиновим река Златна Панега”. Форумът бе уважен от г-н Любен Петров – заместник-министър на икономиката, проф. Костадин Костадинов – заместник-министър на образованието и науката, академик Стефан Воденичаров – председател на БАН, г-н Цветан Симеонов – председател на БТПП, както и от представители на индустрията, малкия и средния бизнес, неправителствения сектор, научни и образователни организации и медии. По време на трите сесии на конференцията бяха разгледани измеренията на иновациите и предприемачеството и тяхното практическо приложение в различни сфери на икономиката. Участниците във форума се обединиха около идеята, че предприемаческото мислене трябва да се насърчава още от най-ранна детска възраст, както и около схващането, че качественото образование е в основата на бъдещия икономически и социален напредък на страната. Конференция „Иновации и предприемачество 2015“ постави акцент върху актуалните инструменти и политики за насърчаване на приложимите иновации, възможностите за внедряване на иновативни продукти и решения в компаниите и представи начини за повишаване на добавената стойност чрез подпомагане на иновациите и предприемаческото мислене.

« Обратно

ТИТАН по света