„Златна Панега Цимент“ АД стана член на Българската минно-геоложка камара

01.07.2015

Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара (БМГК)приветства желанието на „Златна Панега Цимент“ АД да се присъедини към браншовата организация на добиваната промишленост и официално прие кандидатурата за членство на своето заседание през юли 2015 г.

Българската минно-геоложка камара (БМГК) е национално представителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България. Учредена е през 1991 г. Обединява над 100 дружества и организации. Член е на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали и на Европейската асоциация за въглища и лигнити.

„Членството на „Златна Панега Цимент“ АД в Камарата ще ни даде възможност да участваме активно в процеса на разработване на нормативни актове, засягащи минния бранш, ще ни осигури силно представителство пред държавните органи, органите за социално сътрудничество и партньорство и не на последно място – ще ни осигури достъп до информация за най-добрите практики в добива на подземни богатства“ – каза Михаил Димитров, началник цех „Кариери и натрошаване“.

Членството на „Златна Панега Цимент“ АД в БМГК ще предостави възможност на Дружеството да участва при изготвяне на национални стратегии и проектозакони, както и в инициативи, свързани с повишаване на квалификацията и условията на труд на работещите в бранша, подобряване и развитие на кадри в средните училища и осигуряване на устойчиво и екологично развитие на минното дело.

« Обратно

ТИТАН по света