„Златна Панега Цимент” АД отчете успехи на традиционен Коледен обяд

24.12.2016

На 22.12.2016 се проведе Коледният обяд на „Златна Панега Цимент” АД. На това тържество , което става традиция пред Коледните и Новогодишни празници се отчитат успехите и завоюваните позиции във всички сфери от колектива на дружеството.

Поздравителни слова направиха г-н Александър Чакмаков - изпълнителен директор на Компания Титан за България и г-н Милен Станоев - директор завод. Г-н Чакмаков поздрави колектива за успешната година в областта на здраве и безопасност, опазване на околната среда и социалната дейност с местната общност. Той отбеляза, че и финансовата година макар и не така успешна, като периода 2007-2009 е приключила с печалба. Г-н Станоев с притча поздрави работещите, която казва , че всеки на своето място е допринесъл за общия успех. Г-н Чакмаков обяви годишните награди по безопасност за 2016 година. Отличени бяха Лазар Василев, Мануш Огнянов и Мирослав Христов от механоподдръжката на цех натрошаване и суровинни мелници за иновативни решения за механично изилиране на ротора на Трошачките и Наклонени гумено- транспортни ленти. Второто решение е разпространето в заводите на Група Титан и внедрена вече в някои от заводите на групата.

Награден е и Васко Иванов от механоподдръжка на цех „Пещи” за проявена бдителност при смяна на софтуерния продукт за управление на производството - имаше грешка и се стартираха съоръжения без команда за това. Такъв проблем е имало и в други заводи от групата и след имформиране от наша страна фирмата създала софтуерния продукт коригира програмата. Награда получи и Марин Цолов от механоподдръжка на цех ”Опаковка и циментови мелници” за решение за механично изолиране на вертикален елеватор.

Наградите връчи г-н Станоев.

С пожелание за весело посрещане на Коледните и Новогодишни празници и здраве и успех на работещите и техните семейства г-н Чакмаков поздрави всички работещи на „Златна Панега Цимент” АД и фирма „ГАЕА – Зелена алтернативна енергия” .

« Обратно

ТИТАН по света