„Златна Панега Цимент” АД е един от най-големите производители на цимент и бетон в България. Нашите продукти осигуряват строителни материали за изграждане на инфраструктура и сгради, необходими за развитието на бизнеса и за повишаването на жизнения стандарт на хората.

Компанията активно насърчава създаването на нови продукти и производствени иновации, които подобряват стабилността на строителните материали и намаляват негативното влияние върху околната среда.

Циментов завод “Златна Панега“ предлага на своите клиенти насипен цимент, пакетиран цимент и услуга транспорт на цимент до всяка точка на страната.

Бетоновите възли на Дирекция „Бетонови операции’’ предлагат широка гама бетони и услуги като бетон помпи и консултиране на клиента.

Всички наши продукти са сертифицирани и отговарят на изискванията на стандарт БДС за строителни материали.

При консумацията на насипен цимент на фокус е високото ниво в качеството на продуктите и на съпътстващата услуга на доставките.

За да се обезпечи сигурността на клиентите, приоритет е представянето на отдел Логистика, който подсигурява 24/7 онлайн информация за движението на транспортните средства и за разтоварването.

ТИТАН по света