ТИТАН България – спонсор на Фестивал Дни на архитектурното наследство в София

03.02.2018
Плакат със спонсорите на фестивала

ТИТАН България стана част от спонсорите на Фестивал Дни на архитектурното наследство, който се проведе за първи път в София на 3 и 4 февруари 2018 г. в Дом на киното. Фестивалът е организиран от Дружество Архитектурно наследство към САБ (Съюз на архитектите в България) и сдружение „Творческа мрежа за културно наследство“ по случай обявяването на инициативата Европейска година на наследството.

Фестивалът имаше за цел да популяризира темата за опазването на културното наследство в България, представяйки я чрез множество лекции, изнесени от български и чуждестранни архитекти, специалисти в сферата на опазване на недвижимото културно наследство.Посредством инициативата „Чай с архитекти“, провела се и в двата дни на Фестивала, студенти и граждани имаха възможност да се срещнат със специалисти, да обменят с тях гледни точки и да зададат своите въпроси относно архитектурните ценности и запазването им.

За посетителите на събитието на 3 февруари в Дом на киното беше подготвен филмов блок – „Импресии от Северозапазена България“, включващ три филма за малки села, разположени почти на брега на река Дунав - „Чешкото село Войводово“, „Кеймбридж“ и „Пустиняци“. Филмите разкриват автентичния бит на хората, населяващи трите села и неговото влияние върху средата им.

Акцент от фестивала бяха наградите на „V-ти национален конкурс за дипломни работи в сферата на опазване на архитектурното наследство“. Конкурсът даде възможност на студенти да разработят под ръководството на преподаватели-специалисти в областта свои проекти, предлагащи решения и концепции за опазването и адаптацията на обекти с високо обществено значение.

Чай с архитекти
Значки с мотото на Фестивала
Филмов блок
Лекция на чуждестранни гост-лектори
Посетители срещат експерти
Дискусионен панел
Изложба на дипломни работи за конкурса
Изложба на дипломни работи
Изложба на дипломни работи
Изложба на дипломни работи
Церемония по връчване на наградите в конкурса
Г-жа Люба Никифорова от ТИТАН България обяви спечелилия трето място проект в конкурса

« Обратно

ТИТАН по света