ТИТАН представя новата си визуална идентичност, в съответствие с амбициите, целите и ценностите на компанията

20.03.2024Групата ТИТАН представи обновеното си лого, което изразява целта на компанията да направи света едно безопасно, устойчиво и добро място за живот. Освен това, то отразява нейната “Стратегия за зелен растеж”.

След почти 25 години, ТИТАН обновява логото си. Тази промяна отразява мястото на компанията в света днес и перспективата за развитие по един по-динамичен, по-енергичен и в унисон с времето начин. С обновените си цветове и формата на земното кълбо, логото на ТИТАН олицетворява категоричният ангажимент на Групата към устойчиво развитие и преходът към по-екологични материали, продукти, технологии и решения. Със своят модерен дизайн, актуализираното лого отразява международно присъствие на ТИТАН, обещанието да създава стойност за всички заинтересовани страни, стремеж към иновации и решимостта за растеж. В същото време то продължава да отразява историята на Групата, като остава близо до предишния си облик.

Новото послание, “Строим по-добър свят заедно", изразява ясно целта и мисията на Групата. То обобщава нейната роля на движеща сила в индустрията, страстта да се развива постоянно, приноса за справяне със социалните и екологични предизвикателства на днешния свят и способността да свързва хората.

В съответствие с логото на Групата, ТИТАН Златна Панега също променя логото си, като то ще бъде въведено във всички дейности на компанията до средата на 2025 г.


« Обратно

ТИТАН по света