Среща за устойчиво развитие - Югоизточна Европа

03.11.2016

На 2 и 3 ноември 2016 г. ТИТАН България бе домакин на среща за устойчиво развитие. На срещата присъстваха представители както на Групата ТИТАН, така и на ТИТАН България. Групата беше представена от Яни Паниарас, Изпълнителен директор на ТИТАН Гърция и Директор корпоративни дейности на Групата, Христос Панагопулос, Регионален директор за България и Турция, Мария Алексиу, Старши мениджър корпоративна социална отговорност на Групата, и Лидия Яникопулу, Старши мениджър корпоративни комуникации на Групата. Представители на ТИТАН България бяха: Александър Чакмаков, Изпълнителен директор, Милен Станоев, Директор завод, Венцислава Кюлева, Мениджър човешки ресурси и Люба Никифорова, Представител за корпоративна социална отговорност.

През първия ден срещата се проведе в офиса на ТИТАН България в София. Срещата беше открита с преглед на ръководството на компанията в сферата на устойчивото развитие. Последва представяне на резултатите от извършената от екипа на ТИТАН България оценка на значимите фактори за бизнеса и заинтересованите страни и привеждането им в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН, Дневен ред 2030. Бяха представени добри практики и нови инициативи в рамките на програмата за корпоративна социална отговорност на ТИТАН България, сред които бяха: партньорството с Фондация „Заедно в час“, приносът на ТИТАН България към Европейския пакт за младежта и проектът „Да осиновим река Златна Панега“. Накрая се проведоха дискусии относно новите политики на Групата –Политиката за борба с подкупите и корупцията, Санкционните политики, Политиката за лоялна конкуренция и Политиката за спазване на човешките права, а също така и относно актуални въпроси на корпоративните комуникации на Групата.

Вторият ден на срещата бе посветен главно на обиколка на циментовия завод и кариерата в Златна Панега. Програмата бе допълнена от посещение в училището в село Брестница, където представителите на Групата имаха възможността да се запознаят отблизо с резултатите от тригодишното партньорство между ТИТАН България и Фондация „Заедно в час“.

« Обратно

ТИТАН по света