Групата ТИТАН

Групата ТИТАН е водещ международен производител на строителни материали, който има над 40 компании с разнообразни сфери на дейност – производство на инертни материали, на различни видове сив цимент, на бял цимент, бетон, сухи строителни смеси и пепелина, както и пътен транспорт.

Вижте още

В ТИТАН България доброто корпоративно управление е синоним на етични бизнес практики, прозрачност, открита комуникация, отчетност и устойчиво развитие.

ТИТАН по света