Резултати на Група ТИТАН за деветмесечието на 2013 г.

12.10.2013

Позитивните тенденции, на които станахме свидетели през 2013 г., видимо се засилиха въпреки трудните и несигурни условия на някои от пазарите на Група ТИТАН. Стабилизиращото се възстановяване на САЩ и затвърждаващото се търсене в Египет, в съчетание с повишения износ от Гърция, изиграха ролята на балансиращ фактор предвид продължаващия спад на гръцкия пазар и затишието в строителния сектор в Югоизточна Европа.

За периода юли-септември 2013 г. бе отчетен 6% ръст на оборота за шесто поредно тримесечие – стойността му достигна 316 милиона евро. Оперативната печалба нарасна с 22% до 16 милиона евро, главно благодарение на добрите резултати в САЩ. Нетната печалба достигна 7 милиона евро; за сравнение, през третото тримесечие на 2012 г. беше отчетена загуба на стойност 6 милиона евро.

Оборотът на Групата през деветте месеца на 2013 г. достигна 888 милиона евро, отбелязвайки 5% повишение в сравнение със същия период на 2012 г. Оперативната печалба спадна с 5,5% до 154 милиона евро. Нетният резултат на Групата, след отчитане на миноритарното участие и данъците, е загуба на стойност 15 милиона евро, за разлика от 2012 г., когато за същия период бе отчетена печалба от 2 милиона евро.

Отслабването на валутите и, по-конкретно, спадът на египетската лира спрямо еврото, повлия отрицателно на резултатите на Групата за деветмесечието. При постоянни обменни курсове, оборотът щеше да нарасне с 9%, а оперативната печалба – да отбележи слабо увеличение от 0,4%.

Оперативни резултати

В Гърция секторът на строителните материали отчете допълнителен, макар и по-мек, спад в сравнение с 2012 г. Вътрешното търсене през тази година отговаря на около 1/6 от производствения капацитет, с който разполага Групата на гръцка територия. Използването на пълния капацитет, по-принцип, рядко зависи от износа предвид изключително конкурентната международна среда. През деветмесечието на 2013 г. оборотът на регион Гърция и Западна Европа се увеличи с 5% до 190 милиона евро спрямо същия период на 2012 г.

В САЩ строителните дейности се засилват, което дава надежди за потенциално подобрение на резултатите на Групата. Конкретно в щата Флорида, където Група ТИТАН има значителен брой обекти, условията на пазара на жилищни имоти се подобряват стремглаво. Нежилищното строителство също отбелязва постепенно възстановяване. За деветте месеца на 2013 г. оборотът на Групата в САЩ достигна 306 милиона евро – т.е. налице е 12% растеж, поради нарастването на обема на поръчките и цените. Оперативната печалба достигна 23 милиона евро, отбелязвайки подобрение от 579% спрямо същия период на предходната година.

В Югоизточна Европа търсенето на строителни материали остава слабо. Оборотът на Групата за деветмесечието се понижи с 6% спрямо същия период на 2012 г., достигайки 164 милиона евро, а оперативната печалба намаля с 11% до 48 милиона евро.

Търсенето на цимент в Египет отбеляза съвсем лек спад въпреки политическите и обществени размирици. Повишението на цената на природния газ, обаче, се отрази на производствените разходи. Политическите вълнения в Турция оказаха съвсем кратък ефект върху търсенето, което продължава да нараства. Като цяло, оборотът на Групата в Източносредиземноморския регион нарасна с 4% спрямо същия период на 2012 г., достигайки 228 милиона евро. Оперативната печалба спадна с 2% до 70 милиона евро. Както беше споменато, ниският курс на египетската лира спрямо еврото оказа доста отрицателно влияние на резултатите на региона.

Въпреки отбелязания ръст на продажбите, ТИТАН се съсредоточи върху строго приоритизиране на капиталовите разходи и ограничаване на обема на работния капитал. В резултат на тези свои действия, през деветмесечието на 2013 г. Групата генерира свободни парични потоци на стойност 76 милиона евро. Към края на м. септември нетният дълг на Групата беше 594 милиона евро – със 73 милиона евро по-малко спрямо същия период на миналата година. От началото на 2009 г. нетният дълг на Групата е намалял с приблизително 50%.

Изгледи до края на 2013 г.

Очакваме възстановяването на пазара на жилищни имоти в САЩ да стимулира строителството особено там, където кризата удари най-силно (например Флорида). Според Асоциация „Портланд цимент”, през изминалото деветмесечие на годината ръстът на потреблението на цимент в югоизточните щати, където Групата е най-активна, е над средното ниво за страната. Очаква се тази тенденция да се задържи. Асоциацията предвижда ръстът на търсене на цимент да достига двуцифрени стойности през всяка от следващите пет години.

Очакванията за Гърция са, че до края на 2013 г. търсенето на строителни материали ще достигне още по-ниски нива от тези през 2012 г. Евентуалните ползи от повишаването на разходите на правителството за инфраструктура няма да бъдат факт преди 2014 г.

Растежът в Югоизточна Европа продължава анемичната си тенденция. Не се очакват никакви съществени промени на пазара на строителни материали.

В Египет търсенето на цимент остава стабилно, въпреки предизвикателствата, пред които беше изправен бизнеса заради несигурната политическа обстановка и социалното недоволство. Наскоро египетското правителство излезе с нов план за развитие на инфраструктурата. Въпреки това, се очаква повишаването на производствените разходи и отслабването на египетската лира да повлияят негативно на резултатите.

В отговор на съвременните предизвикателствата на нашето време, Група ТИТАН ще продължи да се стреми към генериране на положителни парични потоци и съкращаване на разходите без да изпуска от очи своите дългосрочни стратегически цели.

Компанията майка „ТИТАН ЦИМЕНТ” АД

Оборотът на компанията майка „ТИТАН ЦИМЕНТ” АД за деветте месеца на 2013 г. достигна 183 милиона евро, отбелязвайки 7% ръст спрямо същия период на 2012 г. Оперативната печалба отбеляза спад от 71% и достигна 10 милиона евро. Нетният резултат е загуба на стойност 32 милиона евро. За сравнение, през деветте месеца на 2012 г. загубата беше 5 милиона евро и се дължеше главно на дълбоката криза в строителния сектор в Гърция.

« Обратно

ТИТАН по света