Участие на ТИТАН България в конференция на базовите индустрии

31.01.2018
Откриваща реч на Емил Караниколов, министър на икономиката

Г-жа Боряна Йоцова, директор на Дирекция „Бетонови операции“ представи опита на ТИТАН България с темата „Устойчив бетон“ в конференция под надслов „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж“, състояла се на 31 януари 2018 г. в София. Организатори на конференцията са Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата промишленост и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Събитието е под патронажа на Министерство на икономиката и е в календара на Българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Темите на конференцията бяха посветени на европейските политики и приоритетите на българското председателство, с акцент върху тези, които влияят на конкурентоспособността на европейската индустрията: дигитална икономика, високотехнологични процеси, кръгова икономика, инвестиции в нови продукти и устойчиво развитие.

Събитието беше открито от Емил Караниколов, министър на икономиката. Г-н Ерик Мамер, директор на дирекция „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ към Европейската комисия, отправи приветствено слово към присъстващите.

Темите бяха разделени в два панела. В първия панел презентатори бяха изпълнителните директори на европейските браншови организации: Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer), Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC).

Във втория панел представители на водещи компании на българските базови индустрии имаха възможността да споделят най-добрите практики във въвеждането на иновативни технологии и производството на нови продукти. Панелът беше закрит с презентацията на г-жа Боряна Йоцова на тема „Устойчив бетон“.

Г-н Ерик Мамер приветства присъстващите
Г-н Г. Тиран, генерален директор на EUROMATEUX
Г-н A. Егерт, генерален директор на EUROFER
Г-н Питър Клаус, заместник-председател на МФИЕК
Представители на бизнеса във втория панел
Г-жа Б. Йоцова, ТИТАН България

« Обратно

ТИТАН по света