CSI даде старт на Глобалния инструмент за наблюдение на водното потребление в циментовата индустрия

12.10.2013

Представители на компании членки на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата промишленост (CSI) участваха във Форума на бизнес лидерите в рамките на провелата се в гр. Будапеща, Унгария, Среща на високо равнище по проблематиката на водите и презентираха новостартиралия Глобален инструмент за наблюдение на водното потребление (GWT) в циментовата индустрия.

В Глобалния инструмент за наблюдение на водното потребление (GWT) в циментовата индустрия са интегрирани данни за подпочвените води, повърхностните води и валежите във всички географски региони на света. При въвеждане на конкретно географско местоположение, инструментът автоматично идентифицира районите с недостиг на водни ресурси, както и горещите точки с богато биоразнообразие, като едновременно с това генерира карти и таблици, свързани с обектите на съответната компания. Използването на инструмента е изключително важна първа стъпка за компаниите, които се стремят към по-добро управление на своето водно потребление.

Световният бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) стартира Глобалния инструмент за наблюдение на водното потребление за първи път през 2007 г. Оттогава над 300 компании са го използвали за да изготвят карта на своето водно потребление и да оценят рисковете, свързани с водните ресурси, чрез идентифициране на райони с недостиг и излишък на вода. Откакто е създаден, инструментът е приспособен за два други бизнес сектора – нефтената и газовата промишленост и електродобивния и електроразпределителен сектор, както и за цял един географски регион – Индия.

Ангажираността на членовете на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата промишленост към разработването на Глобалния инструмент за наблюдение на водното потребление е доказателство за това, че компаниите се стараят да решат въпросите, касаещи водните богатсва на планетата, чрез предприемане на подход, който се основава на оценка на съответните рискове.

« Обратно

ТИТАН по света