Как да ни намерите

Компанията има бетонови възли в четири града и в джойнт венчър с други компании разполага с 12 кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък.

Бетонови възли град София:

 • Бетонов възел "Гара Искър"
 • Бетонов възел "Военна рампа"
 • Бетонов възел "Връждебна"


Бетонов възел град Пловдив

Бетонов възел село Войводиново

Вижте още

Заповядайте в новият портал за клиенти

Пазарувате лесно и удобно и следете вашите доставки през цялото време. Иновативна и съвременна система за проследяване на пратките чрез GPS.

Вижте още

Златна Панега Цимент

„Златна Панега Цимент” АД е част от Групата ТИТАН от 2004 г. Направените до момента инвестиции в модернизации и иновативни технологии са над 113 млн. евро. Компанията е един от основните производители на качествен цимент в България.

Вижте още

Дирекция „Бетонови операции’’ на „Златна Панега Цимент’’ АД предлага широка гама продукти, предназначени за влагане в армирани и неармирани конструкции. Произвежданият от нашите бетонови възли видове бетон е сертифициран и отговарящ на изискванията на стандарти БДС EN 206 и БДС EN 206/NA.

БЕТОНИ

Произвежданите от нас бетони се класифицират по следните показатели:

1. Клас по якост на натиск на втвърден бетон:
С8/10, С12/15, С16/20, С20/25, С25/30, С30/37, С35/45, С40/50, С45/55, С50/60

2. Клас по консистенция, определена чрез изпитване на слягане на бетонната смес:
S1, S2, S3, S4, S5

3. В зависимост от максималния размер на добавъчния материал Dmax:

 • бетони с Dmax - 11,2мм
 • бетони с Dmax – 22,4мм

4. Клас по съдържание на хлориди: Cl0.2, Cl0.1

Това съдържание на хлориди (0,20%; 0,10%) позволява бетоните да се използват за влагане в армирани конструкции и предварително напрегнати елементи.

5. Клас по водонепропускливост: Cw 0,4; Cw 0,6; Cw 0,8; Cw 1,0

Тези бетони се използват за изграждане на конструкции и съоръжения, които имат периодичен или постоянен контакт с вода. Класът на водонепропускливост се избира в зависимост от дебелината на конструкцията и стойността на хидростатичното налягане.

6. Клас по мразоустойчивост: Cfr75, Cfr100, Cfr150, Cfr200
Тези бетони се използват за влагане в конструкции и съоръжения, подложени на многократно замразяване и размразяване.

7. Клас по въздействие на околната среда

7.1. Без риск от корозия или агресивно въздействие

 • ХС0 – бетон за вътрешността на сградите с много ниска влажност на въздуха

7.2. Корозия, предизвикана от карбонизация

 • ХС1 -бетон за вътрешността на сградите с много ниска влажност на въздуха или бетонови конструкции, постоянно потопени във вода;
 • ХС2 –бетон за конструкции, чиито повърхности са обект на дълговременен контакт с вода (в много случаи при фундаменти);
 • ХС3 -бетон за вътрешността на сгради с умерена или висока влажност на въздуха или външен бетон, предпазен от дъжд;
 • ХС4 – бетон за съоръжения, подложени на циклично намокряне и изсушаване.

7.3. Корозия, предизвикана от хлориди, различни от морска водa

 • XD1 - бетон за конструкции, чиито повърхности са изложени на намиращи се във въздуха хлориди;
 • XD2 – бетони за плувни басейни и бетон за съоръжения, подложени на действието на промишлени води, съдържащи хлориди;
 • XD3 – бетони за пътни настилки, настилки за автомобилни паркинги и части на мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди.

7.4. Корозия, предизвикана от хлориди от морска вода

 • XS1 - бетон за конструкции, намиращи се близо до или на морския бряг;
 • XS2 – бетон за морски конструкции, намиращи се постоянно под вода;
 • XS3 - бетон за морски конструкции, подложени на циклично намокряне и изсушаване и пръскане на морска вода.

7.5. Въздействие от замразяване и размразяване

 • XF1 – бетони за вертикални повърхности, изложени на дъжд и замразяване;
 • XF2 - бетони за вертикални повърхности на пътни конструкции, изложени на замразяване и аерозоли с размразяващи вещества;
 • XF3 - бетони за хоризонтални повърхности, изложени на дъжд и замразяване;
 • XF4 – бетони за настилки на пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи агенти.

7.6. Химично агресивно действие – бетони, подложени на химично агресивно действие, което се осъществява в естествени почви и подпочвени води

 • ХА1 – бетони за конструкции, подложени на въздействие на химично агресивна околна среда;
 • ХА2 - бетони за конструкции, подложени на въздействие на химично умерено агресивна околна среда;
 • ХА3 - бетони за конструкции, подложени на въздействие на химично силно агресивна околна среда.

СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЗА ПОДОВИ ЗАМАЗКИ

Произвежданите строителни разтвори за подови замазки на основа цимент, които отговарят на изискванията на БДС EN 13813

Предлаганите видове разтвори, според класа на якост на натиск са следните:
С12, С16, С20, С25, С30

ЦИМЕНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Произвежданата циментова стабилизация отговаря на изискванията на БДС EN 14227-1.
Този продукт се използва за строителство и поддържане на пътища, летища и други натоварени от трафик площи.

ТИТАН по света