ИНТЕГРИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021

13.03.2023

Интегрираният годишен доклад на ТИТАН България 2021 представя финансовите резултати, екологичното и социално представяне на компанията.

Този доклад е оценен от независимо одиторско дружество с ниво “Напреднал” по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

« Обратно

ТИТАН по света