В ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА доброто корпоративно управление е синоним на етични бизнес практики, прозрачност, открита комуникация, отчетност и устойчиво развитие.

Всички новини

06.06 2024

Служители на ТИТАН зарибиха река Златна Панега със 7 500 малки пъстърви заедно с любители-рибари и ученици от с. Орешене

В края на месец май служители на ТИТАН заедно с местни любители-рибари и ученици от с. Орешене зарибиха река Златна Панега със 7 500 малки пъстърви. Инициативата се провежда дългогодишно и цели да подпомогне естествената популация на балканската пъстърва (Salmo trutta fario), най-ценния и бързо изчезващ вид в българските реки, както и устойчивото развитие на селищата по поречието на реката чрез привличане на туристи и любители на атрактивния риболов.

13.11 2023

Горди сме, че градим нашето зелено бъдеще!

На 3 ноември имахме удоволствието да бъдем домакин на г-н Кобус, главен изпълнителен директор на Групата,и на г-н Паниарас, изпълнителен директор на Групата за Европа и Устойчивост. Целта на посещението им беше да видят в експлоатация новата ни инсталация за алтернативно гориво, която е една от най-значимите инвестиции на Групата за изминалата година.

19.05 2023

ТИТАН Златна Панега спечели златна награда в конкурса "Най-зелените компании в България"

ТИТАН Златна Панега АД спечели златна награда в конкурса "Най-зелените компании в България". Престижната първа награда в категория "Индустрия и производствен сектор" бе присъдена на ТИТАН за отговорността на компанията да следва устойчив бизнес модел на работа и развитие през годините.

09.02 2022

Датският посланик в България Йес Брогорд Нилсен приветства постижението на ТИТАН Златна Панега за намаляване от 4% на въглеродните си емисии

Н. Пр. Йес Брогорд Нилсен, посланик на Кралство Дания у нас посети завода Титан Златна Панега. По време на посещението беше обсъдена с Адамантиос Францис, Генерален директор на компанията, стратегията за смекчаването на климатичните изменения, основен приоритет в дейността на световния лидер в производството на цимент ТИТАН. За една година ТИТАН България е намалила специфичните емисии въглероден диоксид с 4%. Едновременно с това компанията у нас постига най-високата степен на заместване на конвенционалните (фосилни) горива с алтернативни горива, които съдържат повече от 30% въглеродно-неутрална биомаса.

19.10 2020

ТИТАН България подкрепя Европейската зелена седмица

ТИТАН България участва в Европейската зелена седмица, която се организира от Европейската комисия от 19 до 23 октомври 2020 г. Темата на конференцията тази година е природата и биоразнообразието, а основните подтеми – приносът на биоразнообразието към обществото и ролята му за подпомагане възстановяването след пандемията.

27.02 2020

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

15.08 2019

Учебен урок по „Риболов с изкуствена муха“

За втора поредна година „Златна Панега Цимент“ АД, заедно с рибарски клуб „Стари видри“, организира учебен урок по „Риболов с изкуствена муха на шнур“ или така наречения „Fly fishing”. В мероприятието участваха деца от две местни училища – в с. Златна Панега и с. Румянцево.

31.01 2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

15.12 2018

"Златна Панега Цимент" АД изпълни успешно план за управление на биоразнообразието

През 2018 година завърши успешно изпълнението на 4-годишния „План за управление на биоразнообразието на кариера „Златна Панега“”, базиран на Насоките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и документи на Европейската комисия.

08.05 2018

ТИТАН организира за поредна година зарибяване на река Златна Панега

На 8 май 2018 г. се проведе зарибяването на р. Златна Панега с балканска пъстърва (Salmo trutta fario). Балканската пъстърва е най-ценният и бързо изчезващ вид в реките на България. „Златна Панега Цимент” АД, съвместно с риболовен клуб „Стари видри”, вече 4-та поредна година организира зарибяване с този характерен за р. Златна Панега вид с цел подпомагане на естествената му популация в реката. По този начин се подпомага и устойчивото развитие на селищата по поречието на реката чрез привличане на туристи, любители на атрактивния риболов на балканска пъстърва.

08.09 2017

„Пътуващо училище за карста“ – Сътрудничество между БАН и ТИТАН България

В началото на месец септември 2017 година ТИТАН България подкрепи за втори път инициативата „Пътуващо училище за карста“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН като заводът в с. Златна Панега стана част от програмата на проекта. При посещението на завода участниците бяха запознати с производствения цикъл и екологичната политика на компанията, позволяваща запазване целостта на карстовите образувания и съпътстващото ги биоразнообразие.

17.07 2017

Спасителна акция на пострадал сокол скитник

Малка граблива птица, паднала в близост до столовата на завода, бе открита в сутрешните часове на 17 юли 2017 година от Наталия Ненчева, служителката на фирма „Хепи Лейди”. Птицата, която по-късно се оказа млад мъжки представител на защитения вид сокол скитник, е била в тежко състояние – уплашена, много слаба и заразена с паразити.

26.05 2017

Наблюдение на диви птици от ученици в Карлуковски карстов район

На 26 май 2017 година се проведе орнитологично наблюдение с ученици от екологичните клубове в училищата в с. Златна Панега и с. Румянцево. В наблюдението участваха служители от отдел „Опазване на околната среда“ на „Златна Панега Цимент“ АД, Любомир Профиров, екологичен консултант „Орнитология и защитени територии” и Антония Димовска, представител на Българското Дружество за Защита на Птиците.

15.05 2017

Ученици от село Златна Панега изготвят филм на екологична тема

Ученици от с. Златна Панега създадоха филм на екологична тема с подкрепата на "Златна Панега Цимент" АД и експерт по карста от БАН. Филмът е продукт на работата на учениците по програма „Училищни чудеса’’, чиято цел е участниците сами да изберат проект от значение за местната общност. Екипът ученици от с. Златна Панега избра да засегне темата за чистотата на питейната вода в селото и ролята на всеки член на местната общност в опазването ѝ.

10.11 2015

Акция 3 в 1

В разгара на есента възпитаниците на училищата в с. Златна Панега и в с. Румянцево събраха семена от местни дървесни видове, залесиха кариера „Златна Панега“ и почистиха с. Брестница.

Семената са от местни дървесни видове – шестил, обикновен явор и обикновен ясен. Те ще бъдат засадени на разсадник в завод „Златна Панега Цимент“. 194 броя фиданки – липа, цер и летен дъб, бяха извадени от разсадника и засадени на кариерата за добив на мергел и варовик.

02.11 2015

Пауловния: една зелена алтернатива

Акция за залесяване под наслов „Моят принос за зеленото бъдеще на България” се проведе в района на циментов завод „Златна Панега Цимент” на 2 ноември 2015 г.

Петдесет деца от НМУ „Любомир Пипков” – гр. София и детски хор „Пим Пам” залесиха 170 дървета –липа, чинар, явор и пауловния. Пауловнията произхожда от Югоизточна Азия и се характеризира с изключително бърз растеж, устойчива дървесина, едри цветове и листа, добра приспособимост към повечето типове почви.

26.09 2015

Състоя се третата международна конференция за защитените карстови територии

Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение“ се проведе от 23 до 26 септември 2015 г. в София. Тя се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Участие взеха представители на научни и образователни институти от седем държави, студенти, специализанти и ученици, бизнес и неправителствени организации, представители на библиотечното дело и пещерняци.

18.08 2015

Туристи почистиха поляна край село Ъглен

Четири чувала боклуци напълниха двама туристи от плажа на река Вит. Лилия Костова и Кристиян Гейзелман се озоваха в хостел „Остава.ме” в ловешкото село Ъглен по покана на служител на „Златна Панега Цимент” АД.

За двамата това е първо посещение в този край на България (Лилия е от Благоевград, а Кристиян е роден близо до Дунав в Германия) и красотата на река Вит с карстовите й скали и естествените вирове силно ги впечатлява.

31.07 2015

Пътуващо лятно училище за карста (ProKARSTerra)

Пътуващото лятно училище ProKARSTerraе образователна инициатива на Експерименталната лаборатория по карстология в Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Между 22 и 31 юли 2015 г. в него взеха участие учени, преподаватели и ученици от седем държави.

04.06 2015

Хидроморфологична оценка на река Златна Панега

Обход за определяне на хидроморфологичното състояние на река Златна Панега бе проведен на 4 юни 2015 г. от експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен. По инициатива на „Златна Панега Цимент”АД в експедицията се включиха ученици от екологичните клубове в ОУ „Любен Каравелов“ – с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево.

03.04 2015

В кариера „Златна Панега” бяха засадени 474 фиданки

В кариера „Златна Панега” бяха засадени 474 фиданки обикновен - ясен и дъб (цер и летен дъб) с цел рекултивация на експлоатираните терени на 03 април 2015 г.„Фиданките са отгледани в разсадника на завода, като видовете бяха подбрани да са местни, типични за региона. Те най-добре ще виреят на регионалния климат и ще осигурят най-подходящия хабитат за животните”, каза Иванина Чулкова, специалист „Опазване на околната среда” в циментовия завод. „Доброволческото мероприятие премина в колективен дух, хората се забавляваха докато работеха”, допълни тя.

05.11 2014

Конвенционалните горива или алтернативните източници на енергия

„Доброто решение – какво чакаме?” е филм на международната неправителствената организация Greenpeace. Той бе прожектиран в ПГСС „Сергей Румянцев” - гр. Луковит на ученици от 8 и 9 клас с разширено изучаване на английски език на 05 ноември 2014 г. Филмът хвърля светлина върху вредите за околната среда от емисиите на парникови газове във Великобритания, като ги съпоставя със зелени решения приложени в Дания и Швеция.

27.11 2013

Спасителни акции за опазване на животинския свят

През гнездовия период на птиците съществува опасност от изпадане на малките от гнездата им при буря, силни ветрове и дъждове. През месец юни над 20 малки лястовички бяха намерени под силоза за клинкер в циментовия завод в с. Златна Панега. След консултация с ветеринарните лекари от „Спасителен център за диви животни-Зелени Балкани” и експертите по биоразнообразие в РИОСВ - Плевен, малките лястовички бяха напоени с вода и поставени в най-близките лястовичи гнезда.

31.10 2013

Залесяване на кариера „Златна Панега”

Eкологично образование чрез билогична рекултивация на кариера „Златна Панега” се проведе през месец октомври 2013 г. с учениците от еко-клуб „Златната река” към ПГСС „Сергей Румянцев” - гр. Луковит. Мероприятието е част от политиката за Корпоративна социална отговорност на Група ТИТАН. 153 броя фиданки обикновен ясен (Fraxinus excelsior)бяха засадени на участък от кариера „Златна Панега” предвиден за рекултивация.

19.06 2013

Запазване на естествения хабитат на Ковачев зановец

Ковачев зановец (Chamaecytis kovachevii) е български ендемит, защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, включен в Червената книга и в Червения списък, чийто ареал е предимно в Предбалкана. Кръстен е на Васил Ковачев, български зоолог от гр. Русе, работил в началото на 20 век, който го е открил в Западния Предбалкан, а Димитър Димитров, специалист от Националния природонаучен музей към БАН, го е открил за първи път на кариера „Златна Панега” през 2010г.

13.06 2013

Спасителна акция на паднали от гнездото си лястовички

Три малки изпаднали от гнездото си лястовички, бяха намерени под силоза за клинкер в завод „Златна Панега Цимент” на 13 юни 2013 г. Благодарение на бързата реакция и екипна работа на служителите в завода, лястовичките бяха спасени, бе им оказана първа помощ и бяха поставени в приемни лястовичи гнезда на територията на завода. За да им бъде оказана уместна първа помощ беше направена консултация с ветеринарните лекари от „Спасителен център за диви животни-Зелени Балкани” в гр. Стара Загора и експерти по биоразнообразие в РИОСВ - Плевен, които са компетентни относно оказване на първа помощ.

14.05 2010

"Green day" в Златна Панега Цимент

В края на дългата работна седмица, на 14.05.2010 г., в „Златна Панега Цимент” АД се проведе „Ден за озеленяване” на част от площадките в завода. В засаждането се включиха всички служители и работници на завода, както и колегите от офиса на фирмата в София. След засаждането на дърветата и храстите имаше и удовлетворени, и уморени. За озеленителите, разбира се, се подготви обилен обяд за възстановяване на загубената енергия.

ТИТАН по света