Пауловния: една зелена алтернатива

02.11.2015

Акция за залесяване под наслов „Моят принос за зеленото бъдеще на България” се проведе в района на циментов завод „Златна Панега Цимент” на 2 ноември 2015 г.

Петдесет деца от НМУ „Любомир Пипков” – гр.София и детски хор „Пим Пам” залесиха 170 дървета – липа, чинар, явор и пауловния. Пауловнията произхожда от Югоизточна Азия и се характеризира с изключително бърз растеж, устойчива дървесина, едри цветове и листа, добра приспособимост към повечето типове почви.

„Златна Панега Цимент” АД, съвместно с Институт за гората към БАН, от 5 години създава и поддържа опитни насаждения с пауловния като следи за влиянието на местните климатични условия и почвени характеристики върху растежа и развитието на пауловнията. Експерименталните насаждения с пауловния са част от проекта за отглеждане на биогорива в района на Златна Панега, които да заменят част от конвенционалните фосилни горива в пещите за циментов клинкер на завода. С въвеждането на биогорива в производството на циментов клинкер се намаляват значително емисиите на СО2: един тон биомаса в горивната смес води до 1,3 т по-малко емисии на СО2от производството на циментов клинкер.

Акцията „Моят принос за зеленото бъдеще на България” е част от екологичен проект „Пауловния: една зелена алтернатива”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., и реализиран от фондация „Евроконсулта” в сътрудничество с ТВ+ и „Златна Панега Цимент” АД.

« Обратно

ТИТАН по света