Пътуващо лятно училище за карста (ProKARSTerra)

31.07.2015

Пътуващото лятно училище ProKARSTerraе образователна инициатива на Експерименталната лаборатория по карстология в Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Между 22 и 31 юли 2015 г. в него взеха участие учени, преподаватели и ученици от седем държави.

Маршрутът на училището включи най-интересните карстови райони в Северна България между Врачанска планина и Черно море. В наситената програма бяха включени посещения на обекти от повърхностния карстов комплекс и 9 пещери, демонстративни хидрохимични опробвания по профила на Крушунската бигорна каскада, цикъл от лекции за карста в България и за същността на карстовите геосистеми. Международната група посети и „Златна Панега Цимент“ АД, за което организаторите изразиха благодарността си към ръководството на циментовия завод за оказаното съдействие.

Образователната инициативата е част от специализираната стратегия ProKARSTerra-Еdu, която се разработва в международно сътрудничество с Япония и Чешка република, а от 2012 г. се подкрепя от ЮНЕСКО. Благоприятна основа за нейното осъществяване в България е широкото разпространение на изключително разнообразен карст, обявените защитени карстови територии и наличието на мрежа от разработени моделни карстови геосистеми на НИГГГ-БАН.

Пътуващото лятно училище за карста е включено в програмата на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение“ (ProKARSTerra ’2015).

« Обратно

ТИТАН по света