Спасителни акции за опазване на животинския свят

27.11.2013

През гнездовия период на птиците съществува опасност от изпадане на малките от гнездата им при буря, силни ветрове и дъждове. През месец юни над 20 малки лястовички бяха намерени под силоза за клинкер в циментовия завод в с. Златна Панега. След консултация с ветеринарните лекари от „Спасителен център за диви животни-Зелени Балкани” и експертите по биоразнообразие в РИОСВ - Плевен, малките лястовички бяха напоени с вода и поставени в най-близките лястовичи гнезда.

Най-доброто решение за изпаднали в беда малки птички е връщането им по най-бързия начин в гнездото. В случаите, в които гнездото е недостъпно или разрушено, и при липса на други гнезда наоколо, малките се поставят върху мека настилка в картонен кашон, дава им се вода през ноздрите върху човката чрез пипета или напоен във вода памук, и се захранват със сурово месо, неосолено, нарязано на много малки парченца.

„Спасителен център за диви животни-Зелени Балкани” в гр. Стара Загора приема диви животни за отглеждане до достигане на зряла възраст, след която се връщат в естествена им среда. Транспортирането на животните в беда се извършва чрез редовните автобусните линии до автогарата в гр. Стара Загора, където се поемат от дежурния екип на спасителния център. Координатите за връзка са публикувани на сайта на сдружението www.greenbalkans-wrbc.org.

През лятото на 2013 г. при почистване на силозите за сурово брашно в завода бяха спасени и две малки гълъбчета, като служители на завода ги преместиха до най-близкото открито безопасно място, достъпно за тяхната майка. При планираното бутане на изоставената сграда на културния дом в с. Златна Панега, бе предвидено и преместване на гнездящите там птици посредством вишка за достигане на труднодостъпните гнезда.

Не подминавайте диви животни в беда, системата за тяхното спасяване е изградена, а усилията които полагаме допринасят за спасяване на живот!

« Обратно

ТИТАН по света