ТИТАН България подкрепя Европейската зелена седмица

19.10.2020

ТИТАН България участва в Европейската зелена седмица, която се организира от Европейската комисия от 19 до 23 октомври 2020 г. Темата на конференцията тази година е природата и биоразнообразието, а основните подтеми – приносът на биоразнообразието към обществото и ролята му за подпомагане възстановяването след пандемията.
В рамките на конференцията Европейската циментова асоциация (CEMBUREAU), представителната организация на циментовата индустрия в Европа, която е и „говорител“ пред институциите на ЕК, ще има свой собствен виртуален щанд. На него CEMBUREAU ще представи политиката на индустрията и практиките на отделни компании, свързани с опазване и възстановяване на екосистемите и биоразнообразието.

ТИТАН представя на този виртуален щанд своите добри примери в рекултивацията на кариерите за добив на суровини. Екатерина Шилегарска, Началник отдел „Опазване на околната среда” ще бъде един от виртуалните домакини на щанда и ще взаимодейства директно с всички посетители на Европейската зелена седмица, които желаят да научат повече за съхранението и възстановяването на природата като част от дейността на циментовите заводи.

Европейската зелена седмица се провежда в Лисабон и в Брюксел. Съпроводена е от поредица събития за заинтересовани страни, сред които представители на местните власти, неправителствените организации и бизнеса. Тазгодишното издание на Европейската зелена седмица е от изключителна важност за планираната за 2021 г. Конференцията на ООН за биологичното разнообразие. Очаква се през 2021 г. световните лидери да приемат ново глобално споразумение за хората и природата – 10-годишен план за действие за биологичното разнообразие.

« Обратно

ТИТАН по света