Спасителна акция на паднали от гнездото си лястовички

13.06.2013

Три малки изпаднали от гнездото си лястовички, бяха намерени под силоза за клинкер в завод „Златна Панега Цимент” на 13 юни 2013 г. Благодарение на бързата реакция и екипна работа на служителите в завода, лястовичките бяха спасени, бе им оказана първа помощ и бяха поставени в приемни лястовичи гнезда на територията на завода.

За да им бъде оказана уместна първа помощ беше направена консултация с ветеринарните лекари от „Спасителен център за диви животни-Зелени Балкани” в гр. Стара Загора и експерти по биоразнообразие в РИОСВ - Плевен, които са компетентни относно оказване на първа помощ и напътствия за връщане на животните към нормални условия на живот.

По време на буря, силни ветрове и дъждове малките изпадат от гнездата си в непосредствена близост до дървото или сградата, върху която е изградено гнездото. В този случай птичките трябва да се поставят върху мека настилка в картонен кашон и да им се даде вода през ноздрите върху човката с пипета или напоен във вода памук. Захранването става със сурово месо, неосолено, нарязано на много малки парченца и зависи от вида на птицата. Най-доброто решение е малките да се върнат в гнездото по най-бързия начин, но ако това не е възможно е необходима консултация със „Спасителен център за диви животни - Зелени Балкани”, които приемат животни за отглеждане до достигане на възраст, в която се пускат отново в естествена им среда. Транспортирането се извършва чрез автобусните линии, като птичките се приемат от дежурния екип на Зелени Балкани на автогарата в гр. Стара Загора.

Не подминавайте диви животни в беда! Системата за тяхното спасяване е изградена, а усилията, които полагаме допринасят за спасяване на живот!

« Обратно

ТИТАН по света