Залесяване на кариера „Златна Панега”

31.10.2013

Eкологично образование чрез билогична рекултивация на кариера „Златна Панега” се проведе през месец октомври 2013 г. с учениците от еко-клуб „Златната река” към ПГСС „Сергей Румянцев” - гр. Луковит. Мероприятието е част от политиката за Корпоративна социална отговорност на Група ТИТАН.

153 броя фиданки обикновен ясен (Fraxinus excelsior)бяха засадени на участък от кариера „Златна Панега” предвиден за рекултивация.Насажденията биват периодично поливани с цел по-голяма успеваемост на прихванатите дръвчета.Фиданките са отгледани в разсадник на производствената площадка на „Златна Панега Цимент” АД, в който преди две години бяха засяти семена от дървесни видове, представители на местната растителност.

По време на следобедна лекция и дискусия учениците бяха запознати с вредите за околната среда и човешкото здраве от нерегламентираното изгаряне на гуми в населените места, с инициативите по проект „Да осиновим река Златна Панега” и дървото на идеите - своеобразен форум, който ще бъде позициониран скоро в тяхното учебно заведение.

« Обратно

ТИТАН по света