Запазване на естествения хабитат на Ковачев зановец

19.06.2013

Ковачев зановец (Chamaecytis kovachevii) е български ендемит, защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, включен в Червената книга и в Червения списък, чийто ареал е предимно в Предбалкана. Кръстен е на Васил Ковачев, български зоолог от гр. Русе, работил в началото на 20 век, който го е открил в Западния Предбалкан, а Димитър Димитров, специалист от Националния природонаучен музей към БАН, го е открил за първи път на кариера „Златна Панега” през 2010г.

Поради предстоящо добиване на материали от Източното разширение на кариера „Златна Панега” и в изпълнение на Закона за биологичното разнообразие, през пролетта на 2013 г. туфи с растения Ковачев зановец бяха преместени от източното разширение в съществуващата концесия на място, на което повече няма да се извършва минна дейност.

Операцията бе извършена от екип на „Златна Панега Цимент” АД в сътрудничество със специалисти от БАН, като поради дълбоката коренова система на Ковачев зановец, бяха ползвани един багер и две фадроми. Туфите Ковачев зановец бяха изкопавани с кореновата им система с фадрома и поставяни на предварително определеното и разорано място за залесяване от 120 кв.м. Последвалият мониторинг показва, че след периодично напояване, премесените растения са успешно залесени.

« Обратно

ТИТАН по света