Ученици от село Златна Панега изготвят филм на екологична тема

15.05.2017

Ученици от с. Златна Панега създадоха филм на екологична тема с подкрепата на "Златна Панега Цимент" АД и експерт по карста от БАН. Филмът е продукт на работата на учениците по програма „Училищни чудеса’’, чиято цел е участниците сами да изберат проект от значение за местната общност. Екипът ученици от с. Златна Панега избра да засегне темата за чистотата на питейната вода в селото и ролята на всеки член на местната общност в опазването ѝ.

За да подкрепи учениците в инициативата им, компанията свърза организаторите на проекта със специалист по карста към НИГГГ-БАН. Експертът организира обиколка по пътя на водата, в която запозна участниците с образуването на скалите по техните населени места, разказа им за подземните тунели и карстовите води в тях и как те са свързани с водата, която пият.

В резултат на обучението учениците научиха, че отпадъците, изхвърлени по земята замърсяват подпочвените води, които се вливат в карстовия извор Глава Панега, който е източник на питейна вода за с. Златна Панега. Те организираха акция по почистване на отпадъците, а в образователния си екофилм призоваха хората от селото да последват техния пример – да почистят мястото, където живеят и да не го замърсяват, защото по този начин замърсяват и водата, която те самите пият.

« Обратно

ТИТАН по света