Новини
13
06
2018

Практиките по корпоративна социална отговорност ще се изучават в бизнес специалностите у нас

„Златна Панега Цимент“ АД участва с практиките си „Бизнес стратегия и глобалните цели на ООН“ и „Нефинансово отчитане&ld ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ
08
09
2017

„Пътуващо училище за карста“ – Сътрудничество между БАН и ТИТАН България

В началото на месец септември 2017 година ТИТАН България подкрепи за втори път инициативата „Пътуващо училище за карста“ на Националния ин ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

Интегриран годишен доклад за 2022 година

Интегрираният годишен доклад на ТИТАН Златна Панега 2022 представя финансовите резултати, екологичното и социално представяне на компанията.

Този доклад е оценен от независимо одиторско дружество с ниво “Напреднал” по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

Вижте още

ДОБРИ ПРАКТИКИ

С гордост можем да кажем, че успешно съчетаваме нашите дейности с поддържането и възстановяването на биоразнообразието около нас.

Вижте още

ТИТАН е компания, поела траен ангажимент за осигуряване на устойчиво развитие на местните общности в района, където оперира. Като част от Групата, „Златна Панега Цимент” АД изпълнява този ангажимент чрез дългосрочни инвестиции в инициативи и стратегически партньорства. Дейностите ни в сферата на Корпоративната социална отговорност подпомагат създаването и поддържането на дългосрочни взаимоотношения с нашите заинтересовани страни и ни дават възможност да увеличим перспективите за благополучие на местните общности.

Подкрепата на местните общности е ключът към дългосрочния успех и устойчивото развитие на Групата ТИТАН. Ние прилагаме интензивна програма, насочена към устойчивото решаване на основните проблеми в региона, свързани с бедността, младежката безработица,достъпа до качествено образование, здравната култура и опазването на околната среда.

Като част от политиката за корпоративна социална отговорност ТИТАН България стартира през 2013 г. проекта „Да осиновим река Златна Панега“, чрез който компанията поема ангажимент за подкрепа и работа в посока трайно подобряване на жизнения стандарт на населението в региона.

Петгодишната работа на „Златна Панега Цимент” АД в рамките на проекта „Да осиновим река Златна Панега“ създаде стабилна основа, спомoгна за разширяването на сътрудничеството със заинтересованите страни, привлече нови партньори от неправителствения сектор.

ЗА ПРОЕКТА „ДА ОСИНОВИМ РЕКА ЗЛАТНА ПАНЕГА“

Учредители на проекта са представители на местния бизнес („Златна Панега Цимент“ АД, „Винербергер“ ЕООД и др.), държавната и местна власт (Дирекция „Бюро по труда“ - Тетевен, община Ябланица, община Луковит), „Регионален исторически музей“ - Плевен, „Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания“ – Българска академия на науките, местни училища и неправителствени организации (Фондация „Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон „България“, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“) и др. През 2013 г. изброените заинтересовани страни подписаха Меморандум за сътрудничество за постигането на цялостно и дългосрочно устойчиво развитие на целия регион по поречието на река Златна Панега, обединявайки усилия и работа по три основни приоритетни оси:

  • Създаване на условия и платформа за възникване, подпомагане и развитие на местен микробизнес;
  • Осъществяване на екологични дейности, включително опазване на биологичното разнообразие по поречието на реката и повишаване на екологичната култура на населението;
  • Развиване на редица социални дейности за подпомагане на обществеността, включително подобряване на образованието в училищата и повишаване на здравната култура на населението.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

В рамките на своята политика за Корпоративна социална отговорност „Златна Панега Цимент“ АД участва и в редица благотворителни кампании, отделяйки средства за подпомагане на училища, читалища, изграждане на храмове, развиване на българския спорт и др.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Училища и читалища 25 160 49 353 41 203 73 699 109 440 21 000
Кметства и общини 20 809 57 859 34 915 49 797 25 127 61 274
Храмове 24 740 11 283 29 839 32 247 16 764 37 004
Спорт 15 203 20 366 86 451 39 031 15 360 31 630
Други 61 339 157 857 39 696 10 456 38 280 27 415
Общо 147 251 296 735 232 104 207 245 204 970 178 323

Дарения, направени от "Златна Панега Цимент" АД в периода 2011 - 2016 г., в лева.

ТИТАН по света