Практиките по корпоративна социална отговорност ще се изучават в бизнес специалностите у нас

13.06.2018

„Златна Панега Цимент“ АД участва с практиките си „Бизнес стратегия и глобалните цели на ООН“ и „Нефинансово отчитане“ в новия учебник „Корпоративна устойчивост и отговорност“ с автор д-р Марина Стефанова. Това е първият учебник по корпоративна устойчивост и отговорност в България, който обобщава теория, експертен опит и добри фирмени практики в тридесет различни направления на стратегическия мениджмънт на компанията, ориентиран към нейния устойчив растеж и водещо място в обществото.

Представени са вдъхновяващи примери от 12 индустрии: банково дело, газификация, енергетика, консултантски услуги, лека промишленост, маркетинг, медии, медицина, минно дело, пивоварна индустрия, преработвателна промишленост и фармацевтика. В 35 добри бизнес практики 28 български компании споделят своите постижения в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) и онагледяват теорията за корпоративната устойчивост и отговорност.

В 4 глави са разгледани теоретичните основи на КСО, ключовите му направления, процесите на внедряване и компанията като фактор за популяризирането му в обществото.

* * *

Д-р Марина Стефанова е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и СУ „Св. Климент Охридски“. Паралелно със заетостта си в академичната област, Марина Стефанова е директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Работи активно за създаване на стандарти и политики в областта на КСО като член на Огледалния комитет на ISO 26000 към Българския институт за стандартизация, член на Работната група 13 към Министерството на труда и социалната политика и активен участник в работата на Икономическия и социален съвет. През 2013 г. b2b media ѝ връчва приза „Зелена личност на България“.

Най-новият ѝ мултимедиен информационно-образователен проект CSR AdviceBoх я позиционира в общественото пространство като един от онлайн предприемачите с кауза.

« Обратно

ТИТАН по света