Новини
19
10
2020

ТИТАН България подкрепя Европейската зелена седмица

ТИТАН България участва в Европейската зелена седмица, която се организира от Европейската комисия от 19 до 23 октомври 2020 г. Темата на конференцията ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

ТИТАН България следва избрания курс за подсигуряване и поддържане на най-добрата възможна работна среда и за изграждане на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на производството. Всяко решение е с ангажимент за съхраняване физическото и психическо благополучие както на служителите на завода, така и на работещите за фирмите - подизпълнители и за всяка трета страна.

Постигането на работна среда без инциденти е един от водещите приоритети в инвестиционната програма на „Златна Панега Цимент“ АД. Чрез постоянно подобряване на познанията и културата на нашите служители и подизпълнители ние създаваме максимално обезопасена работна среда и благоприятни условия за професионално и личностно развитие.

Всички наши дейности се извършват в строго съответствие с изискванията на националното законодателство за здравословни и безопасни условия на труд и процедурите и политиките на Групата ТИТАН, чието спазване подлежи на стриктен контрол от страна на служителите от отдел „Охрана на труда” и на ръководството на компанията.

От 2009 г. в завода ни в с. Златна Панега е въведена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, чието приложение подпомага добрите практики в съответствие с потребностите на компанията.

За да гарантираме здравословното състояние на нашите служители в завод „Златна Панега’’ в максимална степен, изградихме на територията му напълно оборудван медицински център. Медицински специалист е на разположение 24 часа в денонощието в центъра в случай на необходима първа помощ или консултация по здравен проблем.

През 2015 г. компанията е удостоена с Първа награда в конкурса „Национални годишни награди по здраве и безопасност“, в категория „Инвестирали най-много средства за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд” за извършени инвестиционни дейности в съответствие с европейската политика за насърчаване осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, прилагането на превантивни подходи срещу допускането на трудов травматизъм и професионални заболявания.

"Златна Панега Цимент" АД е определена и за носител на наградата "Прометея" на КНСБ за хуманизация на работната среда и опазване здравето на хората за 2015 г.

ТИТАН по света