Новини
19
10
2020

ТИТАН България подкрепя Европейската зелена седмица

ТИТАН България участва в Европейската зелена седмица, която се организира от Европейската комисия от 19 до 23 октомври 2020 г. Темата на конференцията ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

Интегриран годишен доклад за 2020 година

Интегриран годишен доклад 2020 - верифициран интегриран доклад на ТИТАН България. Този доклад се стреми да представи на заинтересованите страни по най-добрия начин стратегията за устойчиво развитие, приоритетите и резултатите на компанията през 2020 г., предоставяйки висока степен на прозрачност чрез верификация от трета страна.

В доклада се ползват структурни характеристики от насоките на Международния съвет за интегрирано докладване (IIRC) така, че да е разбираем за заинтересованите ни страни по начин, който дава цялостен поглед върху нашата работа и резултати през 2020 г. Докладът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2020 г.

Нефинансовите данни в Интегриран доклад 2020 са независимо верифицирани за съответствието им с критериите и принципите на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Communication on Progress). Одитът изразява ограничено уверение, че публикуваните данни и показатели за представянето ни в сферата на Здраве и безопасност и Опазване на околната среда са установени в съответствие с приложимите секторни насоки и протоколи на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI), функционираща в рамките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD).

Натиснете върху снимката, за да свалите доклада в PDF.

Интегриран годишен доклад за 2019 година

АРХИВ:

Интегриран годишен доклад за 2018 година

Интегриран годишен доклад за 2017 година

Интегриран годишен доклад за 2016 година

ТИТАН по света