Новини
19
10
2020

ТИТАН България подкрепя Европейската зелена седмица

ТИТАН България участва в Европейската зелена седмица, която се организира от Европейската комисия от 19 до 23 октомври 2020 г. Темата на конференцията ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

Опазване на околната среда

Представянето на компанията в икономически и социален аспект е тясно обвързано с представянето ни по отношение на околната среда. Като се грижим за изпълнението на нашите отговорности по опазването й, ние създаваме устойчиви ценности за нашия бизнес и за всички заинтересовани страни.

Вижте още

Принципите за добро корпоративно управление на Групата ТИТАН, заедно с корпоративните ценности, ни ръководят във всяка дейност, свързана с нашия бизнес.

За нас доброто корпоративно управление е синоним на етични бизнес практики, прозрачност, открита комуникация, отчетност и устойчиво развитие.

Вярваме, че доброто корпоративно управление създава дългосрочни устойчиви ценности за заинтересованите страни - клиенти, служители, доставчици, местна общност. Нашата цел е всички те да печелят от начина, по който ние правим и управляваме бизнеса си.

Корпоративните ценности на Групата ТИТАН са почтеност, ноу-хау, стойност за клиента, постигане на резултати, непрекъснато усъвършенстване и корпоративна социална отговорност.

В контекста на нашите ценности, ние възпитаваме култура на колективна амбиция и сътрудничество, като същевременно насърчаваме личната отговорност за постигането на общата цел. Едновременно с това, ние държим на взаимното доверие и уважение помежду си.

Нашата интегрирана система за управление и докладване отговаря на най-добрите международни стандарти:

Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 (сертифицирана през 2001 г.;
Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 (сертифицирана през 2003 г.);
Система за здраве и безопасност по BS OHSAS 18001 (сертифицирана през 2009 г.).

През 2009 г. трите системи – за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността, са обединени в единна интегрирана система, която подпомага прилагането на добрите практики в дейността на компанията.

Дейностите и операциите, които компанията извършва, се осъществяват чрез комуникиране, сътрудничество и консултации с широк кръг от организации и общности.

Включването на вътрешни и външни заинтересовани страни е ключов елемент в бизнес модела на Групата ТИТАН, който е директно свързан с ценностите и ключовите приоритети за устойчиво развитие на компанията. Това се постига чрез отговорност към всички хора, които работят в компанията и/или живеят в района на производство.

ТИТАН по света