Новини
19
10
2020

ТИТАН България подкрепя Европейската зелена седмица

ТИТАН България участва в Европейската зелена седмица, която се организира от Европейската комисия от 19 до 23 октомври 2020 г. Темата на конференцията ...

Вижте повече СЕКЦИЯ НОВИНИ

Интегриран годишен доклад за 2022 година

Интегрираният годишен доклад на ТИТАН Златна Панега 2022 представя финансовите резултати, екологичното и социално представяне на компанията.

Този доклад е оценен от независимо одиторско дружество с ниво “Напреднал” по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

Вижте още

Групата ТИТАН участва редовно в проектите на CSR Europe по оценяване на нефинансовото представяне.

„Златна Панега Цимент” АД се стреми да използва набора от инструментите на CSR Europe при интегрирането на Корпоративната социална отговорност в оперативната си бизнес практика, както и при справянето със социално-икономическите и екологичните предизвикателства, пред които се изправя.

С фокус върху значимите фактори и съществените въпроси за нашия бизнес и заинтересованите страни.

Тъй като очакванията към бизнеса във всички сфери се увеличават, фокусирането върху значимите фактори и съществените въпроси става все по-важно при разработването на последователна и всеобхватна стратегия за устойчиво развитие.

През 2015 г., следвайки политиката за устойчиво развитие на Групата ТИТАН, оценихме значимостта на всички въпроси, свързани с нашия бизнес по отношение на тяхното въздействие върху компанията и значението им за нашите основни заинтересовани страни.

Привеждане в съответствие на нашите стратегически цели и приоритети с целите за устойчиво развитие на ООН.

През септември 2015 г. България се присъедини към новите цели за устойчиво развитие на ООН. Новият дневен ред на ООН, озаглавен „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, дава възможност на бизнеса в глобален мащаб да работи за постигане на устойчиво развитие с грижа за всички живи същества на планетата.

Нашият Комитет по корпоративна социална отговорност реши да се съобрази с целите за устойчиво развитие на ООН при дефинирането на бъдещите ни приоритети и области за по-нататъшно усъвършенстване.

Ние вярваме, че тези цели ни предлагат уникална възможност да засилим нашите партньорства за устойчиво развитие, да задълбочим ангажираността си към заинтересованите страни и да увеличим стойността на ценностите, които създаваме на местно ниво.

През 2015 г. започнахме привеждането в съответствие на стратегическите ни цели и приоритети чрез процеса на оценка на значимите за нас фактори и тяхното обособяване в четири категории – финансова, социална и екологична. Като следваща стъпка набелязаните и категоризирани значими за нас фактори бяха приведени в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН.

ТИТАН по света