Групата ТИТАН представи обновеното си лого

След почти 25 години, ТИТАН обновява логото си. Тази промяна отразява мястото на компанията в света днес и перспективата за развитие по един по-динамичен, по-енергичен и в унисон с времето начин.

Вижте още

Интегриран годишен доклад за 2022 година

Интегрираният годишен доклад на ТИТАН Златна Панега 2022 представя финансовите резултати, екологичното и социално представяне на компанията.

Този доклад е оценен от независимо одиторско дружество с ниво “Напреднал” по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

Вижте още

ЦИМЕНТ И БЕТОН

От основаването си до днес „ТИТАН Цимент“ АД се е утвърдил в циментовия сектор като производител на висококачествени строителни материали, съчетавайки технически и бизнес умения с внимание и акцент върху опазването и възстановяването на околната среда

Вижте още

След присъединяването към Група ТИТАН в "Златна Панега Цимент" АД започва изпълнението на мащабна, дългосрочна инвестиционна програма, която цели модернизация на съществуващото оборудване и увеличаване капацитета на производствените съоръжения в съответствие с нуждите на българския пазар.

За периода 2004-2018 година са направени инвестиции за над 130 млн евро както в производствените обекти на компанията, така и по проекти, свързани с осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, заместване на конвенционалните с алтернативни горива и други проекти за подобряване на условията и оптимизиране на работния процес в завода.

Част от основните проекти, в които „Златна Панега Цимент“ АД инвестира от 2004 г. насам, са следните:

 • Реконструкция на Пещ №4 и Пещ №5 с цел повишаване на производствената ефективност
 • Вертикална циментова мелница 120 т/ч
 • Втора вертикална циментова мелница
 • Инсталация за селективна некаталитична редукция (SNCR) за контрол на емисиите на азотни оксиди
 • Палетизатор в цех Опаковка
 • Инсталация за товарене и експорт на клинкер
 • Система за оборотно водоснабдяване
 • Пречиствателни станции – за пречистване на водите, охлаждащи производствените съоръжения и за пречистване на битово-фекалните води
 • Съоръжение за отводняване и пречистване на дъждовните води
 • RDF инсталация–подготовка на входящ горивен материал от отпадъци
 • Нова административна сграда за служителите на завода
 • Пожарогасене и пожароизвестяване на сгради и подстанции
 • Медицински център на територията на завода с осигурен медицински специалист 24/7
 • Алкохолни тестери на входа на завода
ТИТАН по света