Групата ТИТАН представи обновеното си лого

След почти 25 години, ТИТАН обновява логото си. Тази промяна отразява мястото на компанията в света днес и перспективата за развитие по един по-динамичен, по-енергичен и в унисон с времето начин.

Вижте още

Наред с внедряването на най-добрите технологични практики, грижата за опазване и възстановяване на околната среда, социалната ангажираност и влаганите усилия в посока безопасни и здравословни условия на труд,ТИТАН Златна Панега винаги е била компания, отворена към иновативни решения и проекти.

В тази връзка през м. декември 2015 г., след преминаването на лицензионна процедура към Комисията за енергийно и водно регулиране, „Златна Панега Цимент“ АД получи Лицензия за търговия с електрическа енергия. Начинанието допълва основната дейност на дружеството, като не само му осигурява алтернативна възможност за директна покупка на електрическа енергия за собствени нужди, но му позволява и да извършва трансгранични сделки с електрическа енергия за базовото потребление на заводите на Групата ТИТАН в целия регион.

В резултат на усилена работа, отговорно отношение и професионализъм, само година след придобиването на Лицензия за търговия с електрическа енергия, Комисията за енергийно и водно регулиране я допълни с правата и задълженията на „Координатор на стандартна балансираща група“.

Така компанията разшири обхвата на дейността си в електроенергийния сектор, което ще спомогне за по-независимата ѝ и сигурна позиция като участник на пазара с електрическа енергия.

От м. септември 2016г. „Златна Панега Цимент“ АД успешно търгува на Българската независима енергийна борса, като реализира обеми на покупки и продажби, с което допринася за по-ефективно управление на енергийната консумация и намаляване в частта разходи за електрическа енергия.

ТИТАН по света