В ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА доброто корпоративно управление е синоним на етични бизнес практики, прозрачност, открита комуникация, отчетност и устойчиво развитие.

Всички новини

14.05 2021

Нови екологични, социални и управленски цели за 2025г. и още по-сериозен фокус върху устойчивото развитие на компанията

Групата ТИТАН Цимент публикува своите екологични, социални и управленски цели за 2025 г. и след това. Така компанията доказва постоянния си ангажимент към устойчивото развитие и създаването на стойност. Групата залага актуализирана, по-амбициозна цел за намаляване на емисиите на CO2 за 2030 г., съобразена с визията на Европейската зелена сделка за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

13.05 2021

Групата ТИТАН Цимент с амбициозни Екологични, Социални и Управленски цели за 2025 г. и с още по-сериозен фокус върху устойчивото развитие на компанията

Групата ТИТАН Цимент публикува своите екологични, социални и управленски цели за 2025г. и след това. Така компанията доказва постоянния си ангажимент към устойчивото развитие и създаването на стойност. Групата залага актуализирана, по-амбициозна цел за намаляване на емисиите на CO2 за 2030 г., съобразена с визията на Европейската зелена сделка за постигане на климатична неутралност до 2050г.

02.03 2021

ТИТАН България участва в годишния доклад на AdviceBox и Junction Bulgaria за корпоративна социална отговорност

ТИТАН България се включи във второто издание на проучването State of CSR in Bulgaria 2020. Изследването се провежда от CSR AdviceBox и Junction Bulgaria между 300 работодатели в страната, идентифицирани на база публикация на ICAP "Водещи работодатели в България" 2019.

13.06 2018

Практиките по корпоративна социална отговорност ще се изучават в бизнес специалностите у нас

„Златна Панега Цимент“ АД участва с практиките си „Бизнес стратегия и глобалните цели на ООН“ и „Нефинансово отчитане“ в новия учебник „Корпоративна устойчивост и отговорност“ с автор д-р Марина Стефанова. Това е първият учебник по корпоративна устойчивост и отговорност в България, който обобщава теория, експертен опит и добри фирмени практики в тридесет различни направления на стратегическия мениджмънт на компанията, ориентиран към нейния устойчив растеж и водещо място в обществото.

14.11 2016

Обява за обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. ДВ бр. 94/2012г) „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД, ЕИК 820162213 съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 15 m за напояване на 9 дка маточина, 17.5 дка млада овощна градина (сини сливи, ябълки и круши) и 11 дка нова овощна градина (сини сливи, ябълки и круши).

03.11 2015

ОБЯВА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

„Златна Панега Цимент” АД открива тръжна процедура за продажба на използвани машини. В срок до 16 ноември 2015 г. можете да подадете оферта за закупуване на някой от посочените в приложения списък, като отворите прикрепените файлове.

Машините са на разположение за оглед от 09.00 до 16.00. Всички заинтересовани да предадат офертите си при господин Петър Петров в "Златна Панега Цимент" АД, с.Златна Панега, тел. 02 88 20 344 в запечатан плик . Предлаганите цени да бъдат с включено ДДС.

05.06 2013

Инвестиционното предложение

ОБЯВА За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД, с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213Адрес за кореспонденция: с. Златна Панега 5760, ул. „Шипка” № 2, община Ябланица, ЕИК 820162213, телефон, факс и е-mail: 02/8820101, факс: 02/8820201. има следното инвестиционно предложение:ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ В РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ‘ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД.

04.05 2011

Добре дошли в обновения сайт на Титан България!

От 04.05.2011г. Титан България е с изцяло обновен сайт. Ще се радваме, ако в него намерите най-доброто за Вашия бизнес. Стремим се да бъдем полезни на нашите клиенти и да им помогнем да направят бизнеса си по-успешен благодарение на нашите продукти.

ТИТАН по света