ОБЯВА ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

03.11.2015

„Златна Панега Цимент” АД открива тръжна процедура за продажба на използвани машини.

В срок до 16 ноември 2015 г. можете да подадете оферта за закупуване на някой от посочените в приложения списък, като отворите прикрепените файлове.

Машините са на разположение за оглед от 09.00 до 16.00. Всички заинтересовани да предадат офертите си при господин Петър Петров в "Златна Панега Цимент" АД, с.Златна Панега, тел. 02 88 20 344 в запечатан плик . Предлаганите цени да бъдат с включено ДДС.

Всички оферти ще бъдат подпечатани с дата на пристигане и ще бъдат отворени веднага след изтичане на упоменатия срок от комисия. Ако е получена повече от една оферта за един автомобил, печели по-високата от тях.

Машините ще бъдат продадени “както са”, т.е. компанията не осигурява никаква гаранция за техническото състояние на автомобила, техния двигател или някакви компоненти.
Печелещият ще има 5 работни дни, след уведомлението, за да депозира сумата в определената от фирмата сметка и да предостави документ, доказващ това.

Кандидата заплаща всички такси и данъци по сделката и по прехвърлянето собствеността на автомобила, след което може да получи автомобила при показване на доказателство за собственост – нотариално заверен договор, на Главния счетоводител на фирмата.

« Обратно

ТИТАН по света