Нови екологични, социални и управленски цели за 2025г. и още по-сериозен фокус върху устойчивото развитие на компанията

14.05.2021

Групата ТИТАН Цимент публикува своите екологични, социални и управленски цели за 2025 г. и след това. Така компанията доказва постоянния си ангажимент към устойчивото развитие и създаването на стойност. Групата залага актуализирана, по-амбициозна цел за намаляване на емисиите на CO2 за 2030 г., съобразена с визията на Европейската зелена сделка за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Повече информация в приложенията:

« Обратно

ТИТАН по света