Корпоративна култура

Компанията работи в посока привличане и задържане на квалифицирани, лоялни и споделящи нашите ценности служители, с които да изгради дългосрочен взаимен ангажимент.

Вижте още

1. Създаваме стойност: Следим последните тенденции и добри практики в индустрията и ги прилагаме в работните процеси. Развиваме и реализираме свои идеи и дейности.

2. Работим заедно: Ние сме екип от всеотдайни, квалифицирани, мотивирани и креативни хора. Работим заедно за устойчивото развитие на обществото, в което живеем. Ценим дългосрочните отношения, основани на взаимно доверие и споделени ценности. ТИТАН е един от лидерите на пазара, благодарение на духа и енергията на всеки наш колега.

3. Държим на безопасността: Следим и анализираме постигнатите резултати, за да подобрим процесите и да гарантираме безопасността на всеки един от нас.

4. Учим се постоянно: ТИТАН България е динамична организация със страст към развитие и непрекъснато усъвършенстване. Работата с нас означава обучение на работното място и възможности за непрекъснато повишаване на личните и професионалните качества и компетентности.

5. Ценим високите резултати: Насърчаваме старанието и качествено свършената работа. Да бъдеш част от екипа на ТИТАН България означава, да оставиш следа чрез постиженията и успехите си.

ТИТАН по света