Корпоративна култура

Компанията работи в посока привличане и задържане на квалифицирани, лоялни и споделящи нашите ценности служители, с които да изгради дългосрочен взаимен ангажимент.

Вижте още

ТИТАН Златна Панега е част от международната група производители на строителни материали ТИТАН, която управлява компании с различни сфери на дейност: като производство на инертни материали, различни видове сив цимент, бял цимент, бетон, сухи строителни смеси, пепелина; както и пътен транспорт, превоз със собствена флотилия. Компанията притежава 14 циментови завода в Югоизточна Европа, САЩ, Източното Средиземноморие и Бразилия, с годишен капацитет за производство над 27 млн. тона.

От основаването на компанията до днес, името ТИТАН се е утвърдило в циментовия бизнес като символ на технически и бизнес умения, внимание и фокус върху опазването и възстановяването на околната среда, професионално обучение на служителите, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда и социална грижа за екипа и техните семействата.

ТИТАН в България

ТИТАН Златна Панега следва културата и прилага ценностите на Групата ТИТАН на местно ниво. Компанията е собственик на завода в Златна Панега повече от 15 години и до момента е инвестирала над 86 млн. евро в неговата модернизация.
В страната тя е един от основните производители на цимент и разполага с бетонови възли в София и Пловдив.

Нашето семейство

Всеки член на екипа ни е важен за нас, защото служителите ни са в основата на нашия успех. Благодарение на хората ни, ние сме един от лидерите на пазара и предлагаме продукти с най-високо качество. ТИТАН Златна Панега обединява ангажирани и инициативни професионалисти, които работят заедно за устойчивото развитие на компанията и обществото ни, с грижа един към друг и околната среда. Уважаваме старанието и качествено свършената работа, и подкрепяме колегите си в развитието на техните знания, умения и компетенции. Стремим се да развиваме дългосрочни взаимоотношения с всеки служител, основани на доверие, уважение и зачитане. Екипът ни е съставен от автентични и ярки личности, насърчаваме колегите си да изразяват себе си.

Гордеем се, че повече от една трета от служителите ни са в компанията между 10 и 20 години, а 18% са с нас над 20 години. Това ни утвърждава като най- желан работодател в региона, осигуряващ дългосрочна заетост, сигурни доходи и коректни взаимоотношения.

Компанията се радва и на интерес от страна на младите хора: 17% от служителите ни са на възраст 25 - 35 г. Приемствеността и предаването на знания и умения се осигуряват от опитните ни колеги: 60% от екипа ни са на възраст между 36 до 50 г.

Заводът в Златна Панега работи с амбициозен и силно мотивиран мениджърски екип. Приветстваме различията и въпреки, че дейността ни е част от тежката индустрия, интересен факт е, че 33% от управленските позиции в компанията се заемат от жени.

ТИТАН България насърчава наемането на служители от местните общности. В екипа ни работят служители от 27 населени места в региона. 85% от нашите служители са от региона на завода, а 15% от тях са от по-отдалечени локации.

Професионално и лично развитие

ТИТАН България е компания, за която обучението и развитието е стратегически приоритет. Знанията и уменията са корпоративна ценност, а демонстрирането на професионализъм във всяка дейност е сред основните компетенции. Убедени сме, че развитието и повишаването на експертизата на нашите колеги води бизнеса ни до стабилни и устойчиви резултати.

През 2019 г. 273 служители на компанията участваха в обучения. Посветеното време в учене се равнява на 13 252 човекочаса. Основните теми, по които работим са: здраве и безопасност (42% от всички обучения), технически умения, развитие на лидерски потенциал и качества, дигитални компетенции.

Целта ни като работодател е да насърчаваме ученето през целия живот и да повишаваме професионалните умения и експертиза на екипа. Така всеки може по- лесно да посрещне предизвикателствата на местно и глобално ниво.

ТИТАН по света