Корпоративна култура

Компанията работи в посока привличане и задържане на квалифицирани, лоялни и споделящи нашите ценности служители, с които да изгради дългосрочен взаимен ангажимент.

Вижте още

ТИТАН Златна Панега се ангажира с подкрепата на младите хора в България и им предлага редица възможности за развитие, добиване на практически опит и надграждане на теоретичните знания и умения.

Стажантска програма

ТИТАН България традиционно провеждаме стажантски програми, в които младежи от всички университети в страната имат възможност да придобият ценен опит и знания в реална производствена обстановка, водени от нашите висококвалифицирани специалисти.

Ако сте:

 • Сте студенти в IІI, IV курс или наскоро дипломирани, с много добра теоретична подготовка
 • Владеете добре английски език
 • Притежавате добра компютърна грамотност
 • Имате желание за работа в индустриална среда
 • Готови сте да посрещате предизвикателствата на реалния бизнес
 • Енергични, любопитни, мотивирани и креативни сте и търсите професионално развитие
 • Умеете да работите в екип
 • Готови сте да пътувате

Следете секцията „Свободни позиции“, където обявяваме възможностите за стаж или ни пишете на e-mail: hr@titan.bg

Всяка година предлагаме стажове в следните направления: Електроподдръжка, Механоподдръжка, Здраве и безопасност, Химическа лаборатория, Производство, Счетоводство, Планиране и контрол, Снабдяване, Логистика, ИТ, Човешки ресурси.

Стажът в ТИТАН България е платен и е на трудов договор с продължителност от 1 до 6 месеца.

Стипендиантска програма

Ние в ТИТАН „Златна Панега Цимент“ подкрепяме младежите, които са избрали да продължат образованието си в академична среда. Кандидатите трябва да имат завършен един семестър от висшето си образование и успехът им да бъде над много добър 5,00. Стипендиантската ни програма включва:

 • Стипендия
 • Възможност за провеждане на платен стаж и практика по време на обучението
 • Съдействие при разработване на дипломна работа
 • Възможност за сключване на трудов договор след завършване
 • За повече информация следете страницата ни с новини или ни пишете на e-mail: hr@titan.bg

Практикантска програма

ТИТАН България организира практикантска програма за ученици над 18 г. от технически училища и професионални гимназии. Минималната продължителност на практикантската ни програма е един месец, като има възможност за удължаване от три до шест месеца.

Провеждането на програмата е съобразено с възможността на учениците и съответния отдел. Нашите висококвалифицирани специалисти ще споделят знания, умения и опит. Ще развият вашите познания и възможности за работа в екип.

ТИТАН България предлага трудов договор на пълен работен ден, безплатен транспорт и храна на включилите се в програмата.

За повече информация следете страницата ни с новини или ни пишете на e-mail: hr@titan.bg

ТИТАН по света