„Златна Панега Цимент” се отчитат 1000 дни без трудова злополука

04.09.2012

На 4.09.2012 г. в „Златна Панега Цимент” се отчитат 1000 дни без трудова злополука – успех за всички участници в производствения процес.

Политиката на ръководството на завода е изцяло подчинена за създаване на здравословни и безопасни условия на труда, за да се работи при нулев травматизъм. Въвеждат се добри практики, които създават условия за участие на целият производствен състав за откриване, съобщаване и отстраняване на всяка опасност, която може да доведе до трудова злополука. Внедряват се технологии, които извеждат работещите от не привлекателната работна среда. Създава се организация за повишаване на знания и умения при изпълнение на дейностите.

Ръководството на завода е мотивирано да продължат и утвърждават постигнатото.

Хилядният ден без трудови злополуки в „Златна Панега Цимент” беше отбелязан с тържество, проведено в завода.

Работниците и служителите бяха поздравени от изпълнителният директор, господин Александър Чакмаков, който благодари за участието на всички за постигане на този успех. Обеща, че ръководството ще продължи да инвестира във въвеждането на модерни технологии и в повишаване квалификацията на работещите.

Тортата беше разрязана от директора на завода, господин Джон Анагносту, който се присъедини към поздравленията и изказа своите благодарности.

Тържеството завърши с обяд за всички работещи на територията на завода.

« Обратно

ТИТАН по света