Започва работата по проект "Промяната започва от нас"

12.05.2015

Фондация „Помощ за благотворителността в България” в партньорство с фондация "Старт за ефективни граждански алтернативи" започва работа по проект ”Промяната започва от нас”. Проектът е с продължителност 10 месеца – от май 2015 г. до март 2016 г., а финансирането е от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г.

Целта на проекта „Промяната започва от нас” е да насърчи и подобри гражданското включване на млади хора от селата Златна Панега, Брестница и Орешене и да насърчава доброволчеството. Изготвянето на проекта и неговата реализация се извършват при активната подкрепа на „Титан Златна Панега Цимент” АД.

В дейностите ще бъдат включени млади хора от различни етнически групи, живеещи в селата Златна Панега, Брестница и Орешене. Регионът се характеризира с висока безработица, ниско образователно равнище и влошаваща се демографска картина. Голямата част от младите хора, особено от ромски произход, близо до и над 18 години, не участват в колективни действия в полза както на себе си, така и на общността си.

„Вярваме, че младите хора са естествени носители на промяната в начина на мислене и затова активно ще работим с техните общности в трите села. Чрез обучение и реализация на младежки доброволчески инициативи целим да създадем активни местни ядра, които в края на проекта ще имат практически граждански умения и ще са постигнали реални резултати в полза на общностите, в които живеят”, коментираха представители на фондация „Помощ за благотворителността в България” и фондация "Старт за ефективни граждански алтернативи".

„Проведоха се първоначални срещи с местната власт, които показаха желание за съвместно сътрудничество и надежда за справяне с текущите проблеми в региона. Предстоят срещи с активни групи по селата, които ще бъда организирани от кметовете”, споделиха от екипа на Корпоративната социална отговорност на „Златна Панега Цимент” АД.

« Обратно

ТИТАН по света