За втора поредна година „Златна Панега Цимент“ финансира летни занимания за ученици от с. Брестница

12.09.2023

Близо 40 ученици наваксаха пропуски и развиха полезни умения по време на Лятната СТАРТ Академия

За втора поредна година „Златна Панега Цимент“ АД финансира Лятна СТАРТ Академия в с. Брестница, община Луковит. По време на летните занимания близо 40 деца от първи до седми клас имаха възможността да наваксат пропуснатия през годината учебен материал, както и да развият нови ценни умения.

Академията се проведе в периода от 3 до 21 юли в местното ОУ „Христо Ботев“. Основенакцент в програмата са знанията по български език и математика. Но се обръща внимание още и на развиването на меки умения като работата в екип, емоционалната интелигентност и ефективната комуникация. Учениците, които вземат участие са на различна възраст, но заниманията се организират спрямо нивото на знанията им по съответния предмет.

„Златна Панега Цимент“ АД осигурява финансирането на лятната академия, тъй като нашата компания споделя ценностите на организаторите и вярва, че образованието е ключово за преодоляване на социалните различия. Това е фактор за подобряване стандарта на живот в региона и за осигуряването на по–добри възможности за последваща професионална реализация. Разнообразните образователни програми са важни и за преодоляване на несъответствието между търсените от бизнеса знания и умения и тези, които учениците придобиват чрез стандартните подходи. Развитието на местната общност ще даде възможност на младите хора да търсят своята професионална реализация в региона като ги ангажира активно в процеса по изграждане на едно по-добро общо бъдеще“, сподели Адам Францис, Генерален директор на ТИТАН България.

С децата работят опитни педагози, помощник-учители и доброволци, които преподават материала като стъпват на педагогическия си опит, но използват и нестандартни подходи като игровизация, посещения на различни места в региона, учене на открито, организиране на срещи с реализирали се професионалисти и други. Нестандартните методи на учене позволяват на децата да усвояват нови знания без да усещат и ги мотивира да продължават своето образование без да приемат ученето като скучен процес.

Всяко издание на Лятна СТАРТ Академия се провежда по конкретна тема, която позволява на децата да влязат в специални роли, които ги водят през цялото време на обучението. Темата тази година бе „Пътешественици“, а учениците се срещнаха с различни успешни и реализирали се хора, които споделиха с тях интересни истории от своите пътешествия, с които допълнително ги мотивираха да не прекъсват своето образование.

Организатори на летните занимания са учители от ОУ „Христо Ботев“ с подкрепата на неправителствената организация „СТАРТ Академия София“ и фондация „Заедно в час“. Благодарение на финансирането от страна на „Златна Панега Цимент“ АД (ТИТАН България) заниманията и посещенията на различни места в региона се проведоха напълно безплатни. Компанията организира и финансира редица други образователни, екологични и спортни инициативи в региона.

« Обратно

ТИТАН по света